Segueix baixant la matriculació de vehicles

Un tècnic prepara una nova matrícula
Un tècnic prepara una nova matrícula. Foto: Arxiu

Les matriculacions de vehicles durant el mes d’octubre de 2023 han estat 316, el què suposa una variació percentual negativa del -15,1% respecte al mes d’octubre de l’any anterior. S’ha mantingut estable “Camions i Camionetes” amb un 0,0%. Aquest mes, els grups que han mantingut variacions negatives són “Altres” amb un -50,0%, “Motocicletes i Ciclomotors” amb un -19,4% i “Turismes” amb un -14,7%. 

Les matriculacions de vehicles acumulades des del mes de gener fins a l’octubre han estat 3.346, fet que equival a una variació percentual del -14,7% respecte al període anterior, en què es van matricular 3.923 vehicles. “Camions i camionetes” mostra una variació positiva de 47 unitats (+16,4%). La resta de categories mostren variacions negatives: “Turismes” de -467 unitats (-18,1%), “Motocicletes i ciclomotors” de -104 unitats (-11,3%) i “Altres” de -53 unitats (-40,2%).

Les matriculacions de vehicles dels darrers 12 mesos han estat 4.049, fet que equival a una variació percentual negativa del -13,7% respecte al període anterior, en què es van matricular 4.692 vehicles.

TOTES LES NOTÍCIES