Omar El Bachiri

L’ésser humà som un animal actiu i, per tant, hem de moure’ns per a no emmalaltir. La manca d’exercici físic és la principal causa de mort perquè comporta problemes cardiovasculars,Llegir

Omar El Bachiri

Ser un paràsit consisteix en utilitzar l’energia aliena per a sobreviure un mateix i, en aquest precís cas, seria la dels pares. Els fills xuclen els seus diners i s’apropienLlegir

Omar El Bachiri

Tots tenim dies on estem esgotats o, simplement, no tenim ganes de fer res, només volem estirar-nos al sofà. Doncs, la abúlia és justament aquest comportament, però portat a l’extrem,Llegir

Omar El Bachiri

La suggestió és el reflex del conjunt de les nostres creences: la religió, la ciència, les pors, les alegries, etc. Tots aquests conceptes estan directament relacionats amb les nostres ideesLlegir

Omar El Bachiri

El desgast emocional és un cansament mental, el raonament lògic desapareix i dona pas a l’acomodament, a buscar les respostes més simples. No hi ha ganes de complicar-se la vidaLlegir

Omar El Bachiri

Ser talentós o tenir un do. Així a simple vista semblen sinònins, però, res més lluny de la veritat, són dos conceptes molt diferents. Encara que, ambdós, depenen de l’actitud,Llegir

Omar El Bachiri

El fentanilo és un medicament de la família dels opiacis igual que la morfina i l’heroïna, només que és fins a 100 vegades superior a la primera i unes 50Llegir

Omar El Bachiri

De ben segur que ja saps que l’exercici físic és meravellós atès que ens beneficia, tant físicament com mentalment. D’igual manera, també saps que és un estil de vida perquèLlegir

Omar El Bachiri

Ser diferents als altres. Aquesta necessitat és característica de l’adolescència, una època on estem formant la nostra personalitat. Tenim les hormones revoltades i socialment no trobem el nostre lloc, aleshores,Llegir

Omar El Bachiri

La sinceritat és la millor opció per a ser coherents amb el nostre comportament, sobretot quan es tracta del nostre autoconcepte. És a dir, quan algú s’autoenganya només li esperaLlegir

Omar El Bachiri

És un fet que, quan la persona que estimem ens deixa, experimentem una sensació dolorosa, és una situació difícil de gestionar emocionalment perquè el nostre món s’enfonsa. Desapareix la nostraLlegir

Omar El Bachiri

La felicitat es podria resumir com l’estat de calma emocional que tots busquem, però que cadascú la troba segons les seves experiències personals. Però, igualment, per a aconseguir-la abans iLlegir

Omar El Bachiri

El trauma psicològic sorgeix com a conseqüència d’afrontar una situació altament intensa, sense tenir les eines cognitives per a gestionar les emocions posteriors. A tall d’exemple serien les agressions físiques,Llegir