Joesp Aracil i Xarrié

Paral·lelament a l’actual pandèmia del coronavirus se n’està generant una de nova, la psicològica, que provoca trastorns psicoemocionals, entre els quals cal destacar com a principal el de la por,Llegir

Joesp Aracil i Xarrié

Ens trobem davant d’una situació apocalíptica, sense cap tipus de precedents en la història de la humanitat. Les vides de milers de milions de persones negativament afectades, que no hanLlegir

Joesp Aracil i Xarrié

El coronavirus està servint de revulsiu per qüestionar l’actual societat materialista, que adora al fals ídol dels diners, implorant que els rics siguin cada vegada més rics, sacrificant per aconseguir-hoLlegir

Joesp Aracil i Xarrié

Un Centre d’Incubació i Condicionament serveix d’introducció a la societat que planteja Huxley en la novel·la “Un món feliç”, escrita l’any 1932, que dóna una visió futurista d’una societat deshumanitzada,Llegir

Joesp Aracil i Xarrié

La paraula “Edatisme” s’utilitza per descriure la discriminació de la gent gran per qüestions d’edat. Podríem afirmar que aquesta discriminació ha existit tola la vida, no és cap cosa nova.Llegir

Joesp Aracil i Xarrié

Males llengües asseguren que el coronavirus s’ha creat, amb finalitats econòmiques, per exterminar al grup parasitari no productiu de la gent gran. Cal però, sigui o no veritat, tranquil·litzar aLlegir