A tenir en compte: Espanya ha posat data a la fi dels triangles d’emergència

El típic triangle d'avaria
El típic triangle d’avaria (iStock)

La gent d’Andorra solem viatjar molt a Espanya. De vacances, per a veure familiars, de compres… I, sempre que sortim amb els nostres vehicles hem de saber les normatives que hi ha a cada país, en aquest cas, de l’Estat veí del sud. Fa molts mesos que es parla de la desaparició del triangle que posem quan tenim alguna avaria i que, aquest, serà substituït per un dispositiu del tot diferent. No patim, hi ha temps. Ho expliquem:

Sortir del cotxe enmig d’una autopista i caminar 50 metres per a col·locar el triangle d’emergència reglamentari serà cosa del passat en uns anys. La DGT, a Espanya, ha presentat davant la Comissió Europea la seva balisa V-16 geolocalitzada, un dispositiu que és visible a 1.000 metres, en lloc dels 100 que s’exigeixen actualment, i que busca evitar el perill que suposa sortir del cotxe a col·locar els triangles en cas d’emergència.

 

Però, fins quan podrem continuar utilitzant els triangles de tota la vida?

Des de juliol de 2021, a Espanya, es pot fer servir o bé la balisa V-16 (connectada o no connectada) o els triangles, i en aquest cas recordem que només hem de sortir del cotxe a col·locar-los -amb la preceptiva armilla reflectora- si tenim la possibilitat de caminar fora de la calçada.

Si ho fem inadequadament podem ser sancionats amb multes de fins a 200 euros. Però la balisa V-16 apunta a posar fi al perill que suposa sortir del cotxe després d’una emergència.

Per això, Espanya apunta a ser el primer país de la Unió Europea a comptar amb aquesta senyalització de manera obligatòria en 2026. Així, a partir de l’1 de gener de 2026 els triangles deixaran de ser reglamentaris i el seu ús serà substituït per aquests dispositius, que hauran de tenir geolocalització per a llavors.

Mentrestant, podrem utilitzar indistintament o bé el senyal V-16 o els triangles de sempre. És a dir, estem avisats per a quan sortim del Principat.

[do_widget id=category-posts-pro-64]