S’aprova el nomenament definitiu de dos oficials de primera del Cos de Bombers

El parc de Bombers (SFG)
El parc de Bombers (SFG)

El Consell de Ministres ha aprovat el nomenament definitiu de dos oficials de bomber de primera, adscrits al Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (CPEIS), els quals han finalitzat satisfactòriament el període de formació i de prova iniciat el passat mes de novembre del 2023.

Aquests dos oficials de primera s’encarregaran de diverses tasques com ara la coordinació i realització de projectes estratègics i que comportin la participació de diverses unitats; la confecció de plans d’actuació en esdeveniments especials que comportin la participació de diverses unitats o un nombre important d’efectius; la realització de la memòria de funcionament anual del DPEIS; o la substitució de la direcció en situacions puntuals per delegació.

Es recorda que el càrrec d’oficial de primera és de nova creació, amb l’objectiu d’avançar en la reorganització interna del cos, tenint en compte les necessitats estructurals, professionals i de gestió del CPEIS. Un fet que, precisament, es recull a la Llei del CPEIS, que fixa que l’escala executiva del cos s’ha de completar amb dos oficials de primera, figura que fins ara no existia. Aquest nou lloc de treball d’oficial de primera de nivell B1 s’ha cobert a través de la promoció de dos bombers que eren oficials de nivell B2.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES