Lluís Samper

La Vikipèdia defineix l’efecte Matilda com “un biaix contra el reconeixement  dels èxits de les dones científiques, el treball de les quals és menystingut o fins i tot atribuït aLlegir

Lluís Samper

El capital defunció és un import que la CASS lliura als parents o qualsevol altra persona que hagi assumit les despeses relacionades amb l’òbit d’una persona assegurada, si es demanaLlegir

Lluís Samper

Alguns cops he sentit afirmar, amb massa rotunditat, que els joves d’avui s’ho passen d’allò més bé. Segur que n’hi ha que sí, però crec que són més nombrosos elsLlegir

Lluís Samper

Considero que els negres averanys que es pronostiquen per les pensions són més aviat fruit d’una construcció política i ideològica que quelcom tècnicament cert. Amb voluntat política i social esLlegir

Lluís Samper

Des del meu punt de vista, crec que mundialment estem immersos en una permanent crisi del sistema capitalista que, entre altres defectes, al meu entendre, a casa nostra fa minvar,Llegir

Lluís Samper

Nomes un 36 % de la població del Principat ostenta la nacionalitat andorrana. Crec que caldria modificar la llei de la nacionalitat i donar més facilitats als residents per adquirir-la,Llegir

Lluís Samper

L’any 1993, la ciutat de Waco (Texas) va ser notícia per un enfrontament entre les forces de l’ordre i membres d’una secta religiosa. El setge, de prop de dos mesos,Llegir

Lluís Samper

Alguns manuals de teoria econòmica diuen que, si es doblés el preu de la sal comuna, en continuaríem consumint la mateixa quantitat diària que abans de l’augment de preu. AquestLlegir

Lluís Samper

Per caçar el tamarro, un animal que únicament ha existit en l’imaginari popular, unes persones bromistes, quan s’esqueia, posaven en marxa una batuda, tan fictícia com irreal era la bèstiaLlegir

Lluís Samper

Sóc dels que estan convençuts de  que cada un de nosaltres té un concepte de la felicitat diferent, original això sí, però subjectiu, premissa que fa gairebé impossible trobar quèLlegir

Lluís Samper

Per tal d’accelerar el desplegament de vacunes contra la COVID-19 al món, fa prop de mig any el Parlament Europeu va demanar de suspendre temporalment les patents, recomanació la qualLlegir

Lluís Samper

En el banc del temps, les persones s’intercanvien petits serveis, sense compensació monetària. Ben mirat és un retorn a pràctiques semblants, del passat. Una d’elles era el troc, on l’intercanviLlegir