Què fer si els teus empleats no compleixen els terminis

Una reunió d'empresa (AMIC)
Una reunió d’empresa (AMIC)

Si els teus empleats no compleixen amb els terminis establerts, és important abordar la situació de manera efectiva per tal de garantir que el treball es completi a temps i mantenir la productivitat de l’equip. Et compartim algunes accions que pots prendre al respecte.

Comunicació clara d’expectatives: Assegura’t que els teus empleats comprenguin clarament els terminis i les expectatives de rendiment des del principi. Això inclou establir terminis realistes i proporcionar orientació sobre com han de completar les tasques assignades.

Identificar la causa de l’incompliment: Abans de prendre mesures correctives, és important entendre per què els teus empleats no estan complint amb els terminis. Pot haver-hi diverses raons, com falta d’habilitats, càrrega de treball excessiva, falta de recursos o problemes personals. Parla amb els teus empleats de manera comprensiva per a identificar qualsevol problema subjacent.

Proporcionar suport i recursos: Assegura’t que els teus empleats tinguin els recursos i el suport necessaris per a fer el seu treball de manera efectiva. Això pot incloure capacitació addicional, accés a eines i tecnologia adequades, o redistribució de tasques per a equilibrar la càrrega de treball.

Establir conseqüències clares: Si els empleats continuen sense complir amb els terminis malgrat rebre suport i orientació, és important establir conseqüències clares per l’incompliment. Això podria incloure revisar la seva avaluació d’acompliment, implementar mesures disciplinàries graduals o, fins i tot, considerar la possibilitat de terminació de l’ocupació si el problema persisteix.Per Tot Sant Cugat

TOTES LES NOTÍCIES