Monsenyor Joan Enric Vives i Sicília

La Càtedra de Pensament Cristià del nostre Bisbat, que dirigeix el Dr. Francesc Torralba, en la seva 19ª edició del passat mes de maig, va tractar una temàtica ben actual:Llegir

Monsenyor Joan Enric Vives i Sicília

Aquest diumenge de l’Ascensió sentim el goig ple de tenir el nostre Germà Gran, Jesús Ressuscitat, glorificat i que no deixa mai d’intercedir per nosaltres! Ha ressuscitat el Senyor queLlegir

Monsenyor Joan Enric Vives i Sicília

El cant de l’al·leluia travessa tot el temps pasqual després del silenci quaresmal, i continua sempre viu en les celebracions cristianes. La nit de la Vetlla Pasqual i durant totaLlegir

Monsenyor Joan Enric Vives i Sicília

Avui és la Pasqua del Crist ressuscitat. Que ningú no estigui trist, que a tots arribi la Pau del Senyor amb abundància. Crist ha ressuscitat i s’ha aparegut als deixebles.Llegir

Monsenyor Joan Enric Vives i Sicília

Després de dos anys de pandèmia i les seves conseqüències amb tants problemes sanitaris, econòmics i socials, i adolorits per la guerra tan violenta i destructiva, amb milions de refugiatsLlegir

Monsenyor Joan Enric Vives i Sicília

La Quaresma reclama una mirada atenta i un compromís sempre renovat envers els més pobres i vulnerables. Quant de valor que té l’almoina feta per amor. Ja el Dimecres deLlegir

Monsenyor Joan Enric Vives i Sicília

Tots els cristians de les diverses Esglésies i confessions, mantenim viva en aquestes darreres setmanes la pregària intensa per la pau al món, i de forma especial per la pauLlegir

Monsenyor Joan Enric Vives i Sicília

Sentir dolor dels pecats propis i dels germans cristians i fer penitència no està de moda, i encara menys dur-la a la pràctica amb accions concretes de la nostra vida.Llegir

Monsenyor Joan Enric Vives i Sicília

Dies passats hem celebrat la Jornada Mundial del Malalt i per Pasqua viurem el que anomenem “la Pasqua del malalt”. El Missatge del Papa és: “Sigueu misericordiosos com el vostreLlegir