Monsenyor Joan Enric Vives i Sicília

Celebrem la festa del gran apòstol, fill del tro, Sant Jaume, germà de Joan, i que segons la tradició evangelitzà els extrems occidentals de la terra llavors coneguda. Potser treballadesLlegir

Monsenyor Joan Enric Vives i Sicília

Per commemorar el Dia Mundial dels Refugiats, al juny, els Bisbes de la Subcomissió per a les Migracions i mobilitat humana de la CEE van aportar una reflexió que noLlegir

Monsenyor Joan Enric Vives i Sicília

Aquestes paraules del gran teòleg Hans Urs von Balthasar (1905-1988) tenen un gran dinamisme si volem viure i testimoniar la fe cristiana amb fidelitat i obertura. Només l’amor venç iLlegir

Monsenyor Joan Enric Vives i Sicília

“No siguis tan incrèdul, sigues creient –digué Jesús a Tomàs, al darrer sopar-. Feliços els qui creuran sense haver vist” (Jo 20,27.29). I abans els havia dit: “Que els vostresLlegir

Monsenyor Joan Enric Vives i Sicília

A l’inici de la Vetlla Pasqual el diaca canta un bellíssim cant, l’Exultet, un “pregó” que es remunta potser ja al segle V, que lloa la llum veritable que ésLlegir

Monsenyor Joan Enric Vives i Sicília

En el darrer sopar de Jesús amb els seus deixebles al Cenacle els va dir: “No sou vosaltres els qui m’heu escollit vosaltres. Sóc jo qui us he escollit perLlegir

Monsenyor Joan Enric Vives i Sicília

“Jo us estimo tal com el Pare m’estima. Manteniu‑vos en l’amor que us tinc. Si observeu els meus manaments, us mantindreu en l’amor que us tinc, com jo també observoLlegir

Monsenyor Joan Enric Vives i Sicília

La Pasqua és el “dia en què ha actuat el Senyor” (Sl 117), el jorn en el qual “la pedra que rebutjaven els constructors, ara corona l’edifici”. Aquests diumenges deLlegir