El colorant alimentari: Aliat o amenaça per a la salut?

Uns colorants alimentaris (Getty images)
Uns colorants alimentaris (Getty images)

Els colorants alimentaris són substàncies utilitzades per a donar color als aliments i begudes, una pràctica que s’ha estès àmpliament a la indústria alimentària. Tanmateix, sorgeixen preguntes sobre la seva seguretat i els possibles efectes negatius que poden tenir sobre la nostra salut. 

En primer lloc, és important entendre que molts colorants alimentaris fets servir avui en dia són sintètics i poden contenir substàncies químiques que, en quantitats excessives, poden ser perjudicials per a la salut. S’han associat alguns colorants, com ara les tartrazines i els azoics, amb reaccions al·lèrgiques i altres problemes de salut. Això ha suscitat preocupació entre els consumidors i ha impulsat la recerca sobre alternatives més segures.

Una opció és recórrer a colorants naturals, com els que es troben en fruites, verdures i altres aliments. Aquests colorants naturals ofereixen una manera saludable de donar color als aliments sense exposar-nos als possibles efectes negatius dels colorants sintètics. Per exemple, la remolatxa pot proporcionar un color vermell intens, mentre que la cúrcuma o el safrà ofereixen un groc brillant.

TOTES LES NOTÍCIES