Hackeig i phishing prohibits a YouTube

YouTube ha tornat a actualitzar les seves polítiques de continguts i ha fitat el cèrcol del que pot publicar-se i el que no. La plataforma propietat de Google ha prohibit els vídeos que mostrin trucs per a efectuar haquejos i campanyes phishing incloent-los en l’apartat de continguts nocius i perillosos. D’aquesta manera aquest tipus de vídeos s’uneixen als que de moment YouTube havia qualificat com: bromes o reptes perillosos, consum de drogues, amenaces, desordres alimentaris i violència extrema.

Pel que fa als vídeos recentment censurats, YouTube ha explicat que són aquells continguts que mostren com aconseguir evitar sistemes de seguretat informàtics o que mostrin com suplantar la identitat d’un usuari.

La xarxa de vídeos enviarà un avís a l’autor del vídeo avisant-li mitjançant un correu electrònic que el contingut publicat contravé les polítiques de continguts de l’empresa. En cas que l’autor del vídeo incompleixi tres vegades amb els avisos el seu compte serà clausurat.

En el cas del phishing sembla clar que la prohibició de YouTube resulta d’allò més sana. No obstant això, respecte al hackeig, l’assumpte pot portar a un fort debat perquè moltes persones consideren el hackeig com un coneixement sense cap mena de maldat depèn de l’ús que d’ell es faci.