Renoven la col·laboració entre Catalunya i Andorra per a impulsar l’FP

Alumnes d'FP (Educació Generalitat)
Alumnes d’FP (Educació Generalitat)

El Departament d’Educació de la Generalitat i el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra han arribat a un acord per a seguir fent actuacions conjuntes per al foment de la Formació Professional. Es volen promoure accions transfrontereres de col·laboració per un nou període de quatre anys.

La col·laboració inclourà la formació i millora de competències de l’alumnat, la millora de la formació del professorat, la transferència de coneixement i tecnologia i la promoció i difusió dels ensenyaments professionals. També es fomentarà, a banda i banda de la frontera, la mobilitat de l’alumnat per a cursar estades de formació en centres de treball i o bé per a intercanvis d’alumnes que opten pels ensenyaments professionals.

El conveni preveu també que les tres administracions implicades -Generalitat, Departament d’Educació i Ministeri d’Educació andorrà- facilitin l’intercanvi d’informació i d’experiències sobre els continguts formatius i les qualificacions professionals, a més de promoure accions formatives conjuntes per al professorat a FP.

Finalment, pel que fa a la transferència de coneixement, l’acord inclou que s’afavoreixin les “bones pràctiques del sistema educatiu”, s’impulsi la transferència tecnològica i de coneixement entre els instituts i les empreses i s’organitzin jornades tècniques, concursos, premis o altres accions semblants.

TOTES LES NOTÍCIES