Els centres sociosanitaris hauran de mantenir una vigilància passiva als residents que surtin per Nadal

Gent gran asseguda
Gent gran asseguda. Foto: ARXIU

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat que la gent gran resident a centres sociosanitaris, quan tinguin una prova serològica amb resultat positiu dels darrers tres mesos, podran sortir i pernoctar entre el 24 de desembre i el 6 de gener per reunir-se amb un sol nucli de convivència.

En el cas dels que no hagin passat la malaltia podran efectuar dues sortides entre el 24 de desembre i el 6 de gener sense pernoctar, sempre que el mateix dia de la sortida la família es realitzi el cribratge pertinent i signi el certificat d’autoresponsabilitat del centre. El resident haurà de retornar al centre sociosanitari abans de les 20 hores del mateix dia.

Per evitar l’aïllament del resident després de la visita, el centre li ha d’efectuar una vigilància passiva durant catorze dies i aplicar els controls de retorn: transcorregudes mínim 48 hores des de la sortida i després cada dos dies fins el catorzè dia, alternant proves TMA i d’antígens. En tot cas, també es poden efectuar sortides del centre dos cops per setmana d’un màxim de dos hores.

Pel que fa a les persones amb diversitat funcional, els residents als centres sociosanitaris podran efectuar sortides entre el 24 de desembre i el 6 de gener amb pernoctació per reunir-se amb un sol nucli de convivència, si bé es requereix que el mateix dia de la sortida la família es realitzi el cribratge pertinent i se signi el certificar d’autoresponsabilitat del centre. Si la persona no pernocta a l’exterior, el retorn al centre sociosanitari s’ha d’efectuar abans de les 20 hores del mateix dia. Novament, per evitar l’aïllament del resident després de la visita, el centre li ha d’efectuar una vigilància passiva durant catorze dies i aplicar els pertinents controls de retorn.

TOTES LES NOTÍCIES