Ordenament Territorial licita obres de millora al Coll d’Ordino i a la Peguera

Carretera del Coll d'Ordino a la cruïlla amb l'entrada a l'Hotel Babot
Carretera del Coll d’Ordino a la cruïlla amb l’entrada a l’Hotel Babot. Foto: Google Maps

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la licitació per a les obres de manteniment de la CS-131 de la Peguera, en fase 3. Els treballs consisteixen en la reparació de la plataforma en el punt quilomètric 3+300 de la carretera secundària 131 de la Peguera, a Sant Julià de Lòria, a causa de un enfonsament localitzat i que comporta un risc per la circulació del trànsit rodat.

Es preveu enderrocar el ferm existent, rebaixar la plataforma per poder modificar el perfil transversal conduint les aigües a una nova cuneta marge dret de la calçada en sentit pujada. Per finalitzar, també està previst reparar la barrera de seguretat tipus biona i col·locar-la a l’alçada correcta.

A més, el Ministeri també ha licitat noves obres a la CS-340 del Coll d’Ordino, en fase 5. Tenen per objectiu consolidar la plataforma i evitar l’assentament progressiu del paviment en el tram comprès entre la cruïlla de l’hotel Babot i la zona del tram proper al carrer Bony de l’Àrtic, aproximadament al punt quilomètric 2+200. L’abast del projecte és la reparació de l’extrem de la calçada existent, tot refent els murs de maçoneria malmesos i millorant la seguretat, mitjançant elements de barrera mixta fusta-metall. La llargada total de l’actuació és de 380 ml.

Ambdues licitacions són a través de concurs nacional, obert i modalitat ordinària. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en horari d’atenció al públic del Servei de Tràmits, fins al 31 de març del 2021.

TOTES LES NOTÍCIES