Els STCT/RJL només podran concernir el 75% de les plantilles de més de 10 treballadors

Els ministres Jover i Gallardo
Els ministres Jover i Gallardo. Foto: SFG

El ministeri de Presidència, Economia i Empresa recorda, en un comunicat emès aquest dijous a la tarda, que la nova Llei 16/2020, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, que entra en vigor demà divendres 1 de gener està pensada per adaptar-se a la canviant situació causada per la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2. Així, la classificació dels sectors i activitats que poden tenir accés a les mesures aprovades pel Govern es fa mitjançant decrets, que poden adaptar-se segons vagi avançant la situació.

D’aquesta manera, el Govern va decidir que, en el primer Decret aprovat ahir, no s’inclouria cap activitat ni sector econòmic dins el supòsit que integra les empreses les quals tinguin la seva activitat principal afectada o restringida directament per mesures adoptades pels països veïns que limitin l’arribada de turistes. La mesura es pren tenint en compte les condicions actuals de limitada mobilitat dels països que ens envolten, que afecta per igual a diversos sectors econòmics i amb la voluntat de no crear cap greuge comparatiu entre ells.

D’altra banda, el ministeri de Presidència, Economia i Empresa recorda que la nova Llei limita, per a tots els sectors, l’aplicació de les Suspensions temporals dels contractes de treball (STCT) i Reduccions de la jornada laboral (RJL) a un màxim del 75% de les plantilles per a empreses de més de 10 treballadors.

En aquest sentit, l’Executiu exposa que es tracta d’una mesura llargament meditada i en aplicació del criteri de corresponsabilitat que ha regit fins a la data les decisions preses per afrontar la pandèmia i les seves conseqüències al Principat, i que, en alguns casos, hi ha sectors que no han complert.

Finalment, el Govern recorda que des dels diversos ministeris concernits es mantenen reunions periòdiques amb tots els col·lectius i sectors econòmics del país per tal d’exposar, explicar i consensuar les mesures que es van aplicant per pal·liar al màxim possible els efectes provocats pel coronavirus SARS-CoV-2 al Principat.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES