S’obre la convocatòria 2019 per atorgar ajuts a entitats cíviques

El Consell de Ministres ha aprovat l’obertura de la convocatòria 2019 per a l’atorgament d’ajudes a entitats cíviques legalment establertes al país que duen a terme programes o actuacions socials dins del territori andorrà, especialment, en els àmbits de la infància i l’adolescència, les persones amb diversitat funcional, la gent gran o la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. La partida pressupostària prevista per a aquestes subvencions és de 59.408 euros.

La iniciativa del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut pretén impulsar la cooperació entre l’Administració Pública i les associacions sense ànim de lucre per tal d’aconseguir una societat més justa, democràtica i responsable. De fet, el resultat principal d’aquestes subvencions és el desenvolupament comunitari i la dinamització del teixit social del país.

Els principis que es tenen en compte per a l’atorgament de les ajudes són la corresponsabilitat entre l’Estat i els usuaris, la solidaritat, la participació de la població, la prevenció, l’autonomia dels usuaris i l’optimització de les actuacions evitant la duplicitat de recursos. També es té present el finançament plural de les iniciatives, el caràcter contractual de les aportacions públiques, la subsidiarietat de les ajudes i les prestacions públiques, així com el seguiment, control i avaluació per part del Ministeri de les actuacions desenvolupades.

Es tracta d’una convocatòria pública mitjançant procediment de licitació obert i modalitat de contractació ordinària. Les entitats interessades disposen fins al dia 2 d’octubre per presentar les seves propostes de programes.