L’ocupació hotelera s’incrementa un 4,5% al novembre

Les dades d’ocupació hotelera durant el mes de novembre mostren un augment del 4,53% si ho comparem amb el mateix mes de l’any passat. L’ocupació mitjana d’aquest mes de novembre ha estat del 46,74% enfront del 44,71% de l’any 2018.

Un aspecte a destacar és l’evolució dels preus, un 50% dels participants a l’enquesta ha augmentat el seu preu mitjà. En canvi, un 32% dels participants l’ha disminuït, i un 18% l’ha mantingut.

Respecte a l’evolució de la facturació, un 64% dels participants a l’enquesta l’ha augmentat. En canvi un 21% dels participants l’ha disminuït i un 15% l’ha mantingut.

En general, els preus han augmentat un 3,74% i la facturació un 8%.