Compromís social

Cal considerar el compromís social com la plena acceptació de decisions personals o comunitàries, favorables a participar en accions de tot tipus, que persegueixen la transformació social de la societat.

És a partir d’un conjunt de dades informatives sobre la realitat social i política, quan degudament processades aplicant la lògica del discurs crític, s’acaben convertint en conclusions aclaridores, que permeten adquirir els coneixements necessaris, per emprendre accions de canvis socials.

És per tot això que la informació de la realitat social d’un municipi, es converteix en imprescindible i necessària i la millor forma de fer-la coneguda és mitjançant la creació d’una wiki local, com una eina informativa del segle XXI.

Un nou concepte d’informació digital amigable i additiu, que inclou el contingut de tot el que passa, ha passat i pot passar en la vida local i quin contingut es pot trobar en el seu corresponent portal digital d’àmbit local. Compta amb nombrosos documents, que poden ser acompanyats de dades en format multimèdia, que fan referència a l’àmbit local i són de gran utilitat per a la vida comunitària.

Es parteix de la base de què si la informació és poder, cal empoderar a la ciutadania facilitant-li que sigui capaç de construir-lo, mitjançant contactes personals o comunitaris, que en la societat moderna actual, no n’hi ha prou amb els presencials de tota la vida, sinó que cal que hi siguin afegits els que faciliten l’ús de les noves tecnologies, pròpies d’una societat de la informació i el coneixement.