Aprovat el Reglament de quota general de 900 noves autoritzacions de residència i treball

Una treballadora de la restauració (SFG)
Una treballadora de la restauració (SFG)

El Consell de ministres ha aprovat el nou Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer, que entrarà en vigor el proper 2 de maig. La nova quota de 900 treballadors, ampliable fins a un 30% si fos necessari, substituirà l’actual, amb vigència fins al 30 d’abril.

El contingent d’autoritzacions d’immigració ha disminuït considerablement amb relació a la darrera quota general aprovada, retornant als nivells d’abans de la pandèmia, un fet que respon a la voluntat del Govern de tendir a un creixement sostenible del país. La xifra de 900 autoritzacions, avalada pel Consell econòmic i Social (CES), permet garantir un bon funcionament de les empreses tot respectant la premissa de prioritzar la contractació de les persones inscrites al Servei d’Ocupació.

La nova quota general de treballadors, a més, estableix l’increment del 4,6% als salaris mínims fixats per a cada sector d’activitat. L’objectiu dels increments periòdics és estabilitzar les plantilles amb personal qualificat remunerat amb salaris competitius.

A banda de la nova quota general de treballadors, el Govern tornarà a obrir una quota específica per a treballadors de temporada d’estiu. 

TOTES LES NOTÍCIES