Andorra estudiarà les oportunitats de cultivar-hi cànnabis per a usos medicinals

signatura del acord del Cannabis
Signatura de l’acord per a estudiar l’ús del cànnabis per a usos medicinals a Andorra. Foto: IRTA

Andorra Recerca i Innovació i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) han signat avui un conveni de prestació de serveis de consultoria tècnica amb l’objectiu d’analitzar i definir un model de cultiu i de transformació industrial del cànnabis medicinal a Andorra. Es tracta d’un encàrrec del Govern d’Andorra que té l’objectiu de elaborar una anàlisi d’oportunitats del cultiu d’aquesta planta al Principat i definir-hi un model de cultiu i de transformació industrial, i que sorgeix davant l’interès emergent del cultiu i la transformació industrial del cànnabis per a usos medicinals.

L’IRTA treballa des de fa més de 10 anys en diversos projectes de recerca i desenvolupament relacionats amb el potencial científic i tecnològic de l’ús terapèutic del cànnabis, i aportarà a Andorra Recerca i Innovació i al Govern els seus coneixements, l’experiència i recursos per dur a terme els treballs corresponents. “El cànnabis pot ser un cultiu clau per a l’economia, i creiem que a Andorra es donen les condicions necessàries per produir-ne de qualitat i perquè pugui ser rendible”, afirma Josep Usall, director general de l’IRTA.

L’execució dels treballs serà d’uns quatre mesos i inclourà un projecte pilot que tingui en compte les accions per definir una estructura bàsica de producció d’extractes de cànnabis medicinal i estudiar-ne la viabilitat del cultiu.

També es farà un projecte per definir la infraestructura necessària i s’analitzaran els possibles impactes positius que pugui tenir el cultiu d’aquesta planta en la diversificació agrària i econòmica del Principat, així com l’aparició de nous sectors econòmics. El conveni també inclou fer una proposta de posicionament en treballs de recerca a Andorra amb relació a aquest àmbit. Per últim, es preveu una trobada presencial a Andorra amb cadascun dels grups de treball, així com una jornada de presentació de l’informe de resultats i treballs finals.

En aquest sentit, el ministre de Presidència, Economia i Empresa i president d’Andorra Recerca i Innovació ha comentat que “la indústria del cànnabis medicinal té un gran creixement internacional i pot oferir oportunitats que permetin desenvolupar un sector d’alt valor afegit a Andorra, la qual cosa contribuirà a la diversificació de l’economia”. Així mateix, el Ministre ha afegit que “aquest és un dels sectors prioritaris del Govern per estudiar-ne les potencialitats i pot servir de revulsiu per al sector primari del país”.

 

Sobre Andorra Recerca i Innovació

Andorra Recerca i Innovació és una entitat pública que té com a patrons els ministres de Presidència, Economia i Empresa, Educació i Ensenyament Superior, Medi ambient, Agricultura i Sostenibilitat i Turisme i Telecomunicacions que es marca com a objectiu donar resposta als reptes actuals i de futur que afecten Andorra i tot el món. Aquesta entitat de caràcter públic vol generar coneixement, transmetre’l a la societat, aportar solucions per al desenvolupament sostenible i contribuir a la diversificació de l’economia d’Andorra.

 

Sobre l’IRTA

L’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) és un institut d’investigació dedicat a la R+D+i agroalimentària en els àmbits de la producció vegetal, la producció animal, les indústries alimentàries, el medi ambient, el canvi global i l’economia agroalimentària. La transferència dels seus avenços científics contribueix a modernitzar la competitivitat i el desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola per proveir aliments sans i de qualitat als consumidors, així com millorar el benestar de la població. L’IRTA està adscrit al Departament d’Agricultura, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la Generalitat de Catalunya i forma part del sistema CERCA.

TOTES LES NOTÍCIES