Agricultura millora la gestió de la pesca a l’alta muntanya

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya ha adaptat aquesta temporada el sistema d’expedició de permisos de pesca incorporant el cobrament de les taxes mitjançant datàfon. Amb aquesta novetat  es facilita la tramitació a les zones de pesca amb més dificultats d’accessibilitat geogràfica, informàtica i telemàtica.

La tramitació de permisos per internet funciona des del 2009, i l’expedició dels permisos en paper s’ha regularitzat per tal de donar compliment a la normativa vigent (Llei de pesca continental i Llei de taxes). El Departament d’Agricultura continua incrementant la seva política per facilitar l’obtenció dels permisos diaris de pesca i també de la llicència.

Això és especialment important a zones amb gran demanda per part dels turistes, però amb majors dificultats de comunicació degut a la seva orografia complexa.

Per tal de poder emetre permisos en paper a zones de muntanya amb dificultats, s’han signat una sèrie d’acords de col·laboració amb les societats de pescadors interessades.

El Departament va comunicar la possibilitat d’establir aquests acords de col·laboració a totes les 41 societats de pescadors ubicades en zones de pesca de salmònids (baixa i alta muntanya) i en trams de pesca intensiva. D’aquestes societats, finalment les 9 que ho van demanar van subscriure l’acord de col·laboració i es van distribuir 37 datàfons entre els establiments indicats per aquestes societats.

La valoració general per part de les societats de pescadors i els establiments, consultades una a una, és molt positiva ja que han pogut disposar a l’inici de la temporada de pesca d’alta muntanya dels talonaris de permisos i dels datàfons per al cobrament de les taxes.

Durant aquesta campanya de pesca no hi ha hagut pràcticament incidències, excepte algun canvi de datàfon, i algun problema puntual de connexió en determinats moments.

Les societats que es van acollir a aquesta nova modalitat i on es van distribuir datàfons són: Club de Caça i Pesca Alt Urgell, SPE Alta Ribagorça, AP Cardós-Tírvia, SPE La Guingueta-Espot, SP Llavorsí, APE, APE Vall de Boí, SP La Bonaigua, SPE Ponts i SP Tremp.