Un 10% menys de turistes

El mes de gener del 2019 han entrat al país 638.492 persones, amb una variació negativa de 7,6% del nombre de visitants respecte al mes de gener de l’any passat. El nombre de turistes ha estat de 331.498 amb una variació negativa respecte al mes de gener de l’any passat de 10%. Quant al nombre d’excursionistes ha estat de 306.994, amb una variació negativa de 4,9% respecte al mes de gener de l’any passat.

Els visitants en els darrers dotze mesos han augmentat un 1,4%. Quant als turistes, augmenten un 0,2% mentre que els excursionistes ho fan amb un 2,1%. Sense tenir en compte els dies de tancament al mes de gener del 2019 a la frontera francoandorrana, el nombre de visitants ha disminuït un -6,3% en relació a l’any anterior. Per país de residència, els visitants francesos presenten una variació positiva d’un 3,3% mentre que experimenten una caiguda d’un 1,2%.

Entrada de vehicles

El nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de gener ha estat de 307.080, fet que suposa una variació negativa respecte al mes de gener de l’any anterior del 6,6%. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, la variació ha estat del -8,2% i per la frontera francoandorrana del -2%. El nombre de vehicles que ha entrat durant els darrers 12 mesos ha estat de 4.263.730; això representa una variació del -0,2% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 4.273.653 vehicles. Les dades han estat facilitades aquest dijous pel departament d’Estadística del Govern.