Renovació de l’accés als estudis d’ensenyament superior per a grans de 25 anys

Seu del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior, a Sant Julià de Lòria
Seu del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, a Sant Julià de Lòria. Foto: ARXIU

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, el Decret que regula la prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys. Aquest Decret renova el Reglament vigent des del 2017 amb l’objectiu de fomentar la igualtat d’oportunitats i afavorir l’accés a l’ensenyament superior a les persones que, per diversos motius, no disposen d’una titulació adequada.

Així doncs, passats uns anys des de l’aplicació reglamentària, s’aprova una revisió dels referents i dels processos d’avaluació per alinear-los amb els perfils competencials. Precisament, l’objectiu de la prova és assegurar que el candidat disposa de les capacitats que es consideren essencials per poder cursar estudis en l’ensenyament superior, avaluant el nivell de desenvolupament de les competències associades a cadascuna d’aquestes capacitats.

En aquest sentit, les capacitats considerades essencials per poder cursar estudis en l’ensenyament superior són les següents: comunicació en llengua catalana, anàlisi de la realitat amb esperit crític, comunicació en llengua estrangera i raonament matemàtic.

La prova, que fins ara organitzava la Universitat d’Andorra, passarà a estar organitzada pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior. Es recorda que es pot inscriure a la prova tota persona que no compleix els requisits per accedir a l’ensenyament superior, d’acord amb la normativa vigent, i que tingui 25 anys o més el dia que es dugui a terme la prova.

A més, s’introdueix que l’escala utilitzada en l’avaluació dels aspirants està formada per quatre qualificacions possibles: A, B, C i D.

Els certificats d’aptitud de la prova d’accés a l’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys emesos amb data anterior a l’entrada en vigor d’aquest Decret atorguen els mateixos drets i tenen la mateixa validesa que els certificats emesos en virtut d’aquest.

TOTES LES NOTÍCIES