L’Oficina de l’Habitatge atén un total de 440 consultes durant l’any 2020

Filloy davant l'Oficina de l'Habitatge
Filloy davant l’Oficina de l’Habitatge. Foto: SFG

L’Oficina de l’Habitatge, que va començar a funcionar el 25 de febrer d’enguany, ha tancat l’any 2020 amb un total de 440 consultes ateses en diferents modalitats: presencialment, per telèfon o correu electrònic El servei –ubicat a l’edifici de Casa Motxilla on hi havia les dependències del Servei de Política Lingüística, a la Placeta Sant Esteve d’Andorra la Vella– té l’objectiu d’oferir informació, orientació i resoldre els dubtes de la ciutadania sobre aspectes relacionats amb l’habitatge.

Així doncs, l’oficina centralitza i unifica l’atenció en aquesta matèria a través d’un professional especialitzat del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, que compta amb una àmplia formació en habitatge per atendre presencialment les consultes.

Desglossant les dades, del total de 440 consultes; 264 han sigut telefòniques, 66 presencials i 110 per correu electrònic. En aquest sentit, es destaca el pes de les consultes a través del telèfon tenint en compte que, a causa de la situació d’emergència sanitària pel coronavirus SARS-CoV-2, l’oficina va tancar l’atenció presencial entre el 16 de març i el 29 de maig. Tanmateix, el telèfon i el correu electrònic van seguir operatius.

Pel que fa a les consultes més freqüents, es destaca que el 31,80% de les consultes estan relaciones amb demandes d’informació sobre els requisits i documentació a presentar dels diferents ajuts de l’Administració. És el cas de l’ajut a l’habitatge, el Pla Renova, ajuts ocasionals o el nou Programa d’impuls per a l’emancipació dels joves. Un 10,89% de les consultes són relatives a informació sobre la pròrroga del contracte i el procediment per recuperar l’habitatge per a ús propi o familiar d’acord amb la llei de mesures urgents. Un 7,50% de les consultes tenen relació amb el preavís del llogater a l’arrendador per rescindir el contracte d’arrendament. També hi ha consultes lligades a la reducció del lloguer en cas de formalització d’una Suspensió Temporal del Contracte de Treball o Reducció de la Jornada Laboral (6,59%), als consums i els seus repartiments (6,50%) i a desperfectes i reparacions (3,18%).

Alhora s’han registrat consultes variades, que representen un conjunt del 33,54% sobre el total, d’entre les quals destaca la informació sobre els requisits i documentació a presentar per sol·licitar l´exempció de l´impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries; o el retorn de les fiances.

Quant a la tipologia dels sol·licitants; hi ha 323 per part d’arrendataris, 57 de propietaris i 60 d’altres.

L’horari d’atenció al públic de l’Oficina de l’Habitatge és de dilluns a divendres de 8 hores a 15.30 hores, així mateix s’ha habilitat l’adreça de correu electrònic  habitatge@govern.ad i el telèfon de contacte +376 727133.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES