Fins a 774 persones sol·liciten una prestació per fill a càrrec

Una dona i dos nens amb un gos
Una dona i dos nens amb un gos. Foto: ARXIU

El nombre de sol·licituds de prestacions per fill a càrrec presentades l’any 2019 ha estat de 774, el que suposa un augment del +2,2% respecte a l’any 2018. D’aquestes, el 77,4% han estat resoltes favorablement, el 22,6% s’han desestimat i cap es troba pendent de resolució.

Si també es tenen en compte les prestacions actives de l’any 2018, les prestacions actives en data 31 de desembre del 2019 han beneficiat 803 famílies i 1.418 fills, amb un import anual mitjà per família de 1.620,85 €. Això suposa un augment del 24,9% pel que fa al nombre de famílies, del 25,2% pel que fa a nombre de fills i una disminució del -9,0% pel que fa a l’import anual per família.

Per sexe, les dones són les que han rebut majoritàriament aquestes prestacions (79,5%), en contraposició als homes (20,5%). Per edat, el 95,2% dels beneficiaris tenen entre 25 i 60 anys i majoritàriament són de nacionalitat andorrana (31,1%), portuguesa (25,0%) i espanyola (23,4%).

Gairebé la meitat, un 48,7%, fa entre 10 i 20 anys que resideixen al Principat.

El nombre de beneficiaris d’aquest ajut ha passat dels 8,4 per cada mil habitants l’any 2018 als 10,4 per mil habitants l’any 2019. Tanmateix, es produeix un increment del +11,9% de l’import global a càrrec del Govern. El volum d’aquestes prestacions respecte al PIB passa del 0,042% enregistrat l’any 2018 al 0,046% l’any 2019, és a dir, un augment del +10,6%.

TOTES LES NOTÍCIES