Augmenten en un 15,7% els beneficiaris d’una prestació per discapacitat

Una dona amb síndrome de down treballa amb un ordinador portàtil
Una dona amb síndrome de down treballa amb un ordinador portàtil. Foto de Cliff Booth de Pexels

El nombre de sol·licituds de prestacions socials adreçades a les persones amb discapacitat presentades l’any 2019 ha estat de 53, de les quals el 71,7% han estat resoltes favorablement, el 28,3% s’han desestimat i cap es troba pendent de resolució.

Si tenim en compte totes les prestacions actives a data 31 de desembre del 2019, se n’han beneficiat un total de 251 persones amb discapacitat (un +15,7% amb respecte a l’any 2018) amb un import mitjà per beneficiari de 9.674,70€ anuals (+5,9% respecte el 2018).

Les dones són les que s’han beneficiat en major mesura d’aquestes prestacions (56,6%), en contraposició als homes (43,4%). Per trams d’edat, les prestacions s’han destinat majoritàriament a persones de 18 a 25 anys (15 ,5%), de 46 a 50 anys (14,7%) i de 61 a 65 anys (12,0%). Els beneficiaris són principalment andorrans (58,6%), espanyols (26,3%) i portuguesos (10,8%). La gran majoria són solters (69,3%) i gairebé un de cada dos (el 42,2%) ha residit sempre al Principat.

Gran part de les prestacions van adreçades a persones amb una discapacitat física i psíquica (37,8%), psíquica (35,1%) i física (13,9%). Segons en el percentatge de discapacitat dels beneficiaris, la majoria tenen entre un 60% i un 70% de discapacitat (48,6%) i entre un 70% i un 80% (31,9%). Per import atorgat, pràcticament dues terceres parts (66,5%) obtenen entre 1.000€ i 1.200€ mensuals.

El nombre de beneficiaris d’aquest ajut és de 3,2 per cada mil habitants l’any 2019, el que representa un increment del +13,6%. L’import global d’aquestes prestacions correspon al 0,56% de la despesa del Govern, i al seu torn representa el 0,086% del PIB, un increment del +16,8% i del 19,2% amb comparació amb l’any anterior, respectivament.

TOTES LES NOTÍCIES