Andorran Banking signa un conveni amb el Govern per a la tramesa de dades estadístiques

Esther Puigcercós i Jordi Gallardo
Esther Puigcercós i Jordi Gallardo: Foto: Andorran Banking

Andorran Banking ha signat aquest dimarts un conveni de col·laboració amb el Ministeri de Presidència, Economia i Empresa per al subministrament de dades amb finalitats estadístiques.

Aquest conveni té com a objectiu establir els procediments de la comunicació de dades que disposi Andorran Banking i que siguin necessàries per a la consecució del Pla d’estadística 2018-2021 i els posteriors amb els seus respectius programes anuals.

En el marc del conveni, Andorran Banking trametrà informació relativa a les dades de la despesa turística amb informació mensual del negoci de targetes de crèdit i dèbit agrupada per adquirents i emissors, i també dades estadístiques sobre les hipoteques. En relació amb aquesta estadística, Andorran Banking trametrà informació agrupada de les entitats detallant el nombre d’hipoteques concedides, la parròquia, l’ús de l’immoble, el volum total i la tipologia del demandant (nacional o internacional).

Andorran Banking signa aquest conveni amb voluntat de transparència i de millora de la qualitat de les dades estadístiques d’Andorra, en línia amb els compromisos informatius en estadística oficial derivats dels acords internacionals subscrits pel Principat d’Andorra.

El conveni serà públic a través del Registre de convenis entre els organismes del Sistema estadístic del Principat d’Andorra que gestiona el Departament d’Estadística i es podrà consultar telemàticament a través del web de http://convenis.estadistica.ad/.

Fundada l’any 1960, Andorran Banking agrupa les entitats bancàries d’Andorra, representa els seus interessos, vetlla pel compliment de les bones pràctiques bancàries i impulsa iniciatives orientades a la millora dels estàndards tècnics del sector.

 

TOTES LES NOTÍCIES