Els hotelers faran una prova pilot de regulació dels preus mínims al desembre

La Unió Hotelera treballa des de fa mesos per aconseguir frenar la guerra de preus que ha portat als hotelers a rebaixar les seves tarifes en els darrers anys. Vista la preocupació de la majoria d’empresaris del sector, s’ha creat una comissió que estudia com establir uns barems útils i realistes perquè els establiments puguin adaptar les seves tarifes tenint en compte la seva oferta però també les seves despeses. Segons explica el portaveu de la Unió Hotelera, Òscar Julian, la intenció és poder fer una primera prova pilot de les recomanacions de preus mínims entre alguns hotelers del centre al desembre, i en funció dels resultats poder-ho ampliar a tots els establiements que vulguin.

Segons indica el portaveu dels hotelers, Òscar Julian, actualment els preus que ofereixen la majoria d’hotels estan ‘a nivells de fa deu anys’, i en canvi les seves despeses s’han duplicat. A més de la disminució de visitants, aquest és un altre motiu que està ofegant a aquests empresaris, i per això des de la Unió Hotelera es treballa per intentar frenar la guerra de preus que fa baixar les tarifes contínuament.

La intenció és poder assolir uns preus similars als que hi havia fa un parell d’anys, això sí, adaptant-los al tipus d’establiments. S’ha creat una comissió per estudiar aquesta qüestió, i el que fan és analitzar les diferents tipologies d’hotels d’Andorra per veure quins factors cal tenir en compte a l’hora de marcar unes recomanacions per establir els preus de les habitacions.

Julian assenyala que ‘no es poden definir els preus mínims en funció de les estrelles que té cada establiment’, sinó que cal tenir en compte el tipus d’hotel que és, les despeses que té, els serveis que ofereix i la seva ubicació, entre d’altres. Per això s’està estudiant a fons, i s’elaborarà un detall de recomanacions a tenir en compte a l’hora de fixar els preus.

Per avaluar el resultat d’aquest indicadors, està previst que el mes de desembre els hotelers de les parròquies centrals s’impliquin en una prova pilot marcant els seus preus seguint les pautes aportades. En funció del resultat s’intentarà traslladar aquestes pautes a la resta d’hotels que vulguin.

El més important, segons Julian, ‘és donar una flexibilitat que permeti la rendibilitat dels hotels i que afavoreixi salvaguardar la imatge de la destinació’. Per a això, però, consideren indispensable la col·laboració de tots els hotelers, i tot i que sempre serà voluntari confien que quanta més implicació i respecte a aquets preus mínims, més bons resultats s’obtindran.

Classificació hotelera

Els hotelers han començat a treballar pel seu compte per regular la guerra de preus, però Julian assegura que és important lligar aquestes recomanacions a la classificació hotelera, i per a això es compta també amb la feina del Ministeri. Julian indica que ja s’ha començat a elaborar un esborrany de la nova classificació i esperen que aviat se’ls faci arribar per poder-hi fer les seves aportacions.

Segons els hotelers, actualment la classificació hotelera no contempla alguns aspectes importants, com els serveis imprescindibles en certes categories o com la regulació de les dimensions que han de tenir les habitacions o les zones comuns. Es considera que els barems internacionals que els clients viatgers coneixen, en alguns casos no estan actualitzats a Andorra.

Quan s’actualitzin aquests requeriments ‘possiblement hi haurà hotels que baixaran de categoria’, segons Julian, però això permetrà ‘adaptar l’oferta al target de clients que tenim actualment’. A més, un cop estiguin ben classificats tots els establiements també serà més fàcil aplicar les recomanacions de preus mínims que marqui la Unió Hotelera.

1 comentari

Comments are closed.

TOTES LES NOTÍCIES