Eurosènior: Gent gran

Josep Aracil
Joesp Aracil i Xarrié

Males llengües asseguren que el coronavirus s’ha creat, amb finalitats econòmiques, per exterminar al grup parasitari no productiu de la gent gran. Cal però, sigui o no veritat, tranquil·litzar a la gent gran, que tot i ser el grup de més risc, no hauria de tenir por a la mort.

La majoritàriament desconeguda física quàntica, ha demostrat científicament, que la mort física, no nega l’existència immortal dels éssers humans, al ser constituïts per energia universal, que com és sabut, no es destrueix sinó que simplement es transforma.

Aquest descobriment de la física quàntica, desmunta la por a la mort, a la vegada que contribueix a millorar la qualitat de vida en l’envelliment i habilita a estimar que la seva divulgació, pot ajudar a assumir per a la gent gran, una vegada superada la pandèmia, un brillant paper històric, totalment impensable amb anterioritat, degut al desconeixement dels nous descobriments científics.

Des de Neuro Premià hem elaborat un document en el que es recullen diferents Informacions, assequibles des d’Internet, que pretenen demostrar l’evidència científica, de la continuació de l’existència de cada persona després de la mort física, no amb afirmacions religioses basades en creences, sinó en el saber de la ciència.

Ens agradaria obrir un ampli debat obert sobre aquesta qüestió, en uns moments en què la mort física la tenim propera i ens atemoreix. Estimem prioritària la divulgació d’aquest nou concepte científic sobre la mort.

TOTES LES NOTÍCIES