Eurosènior: Internet de la societat

Josep Aracil
Joesp Aracil i Xarrié

El coronavirus està servint perquè als membres més conscienciats de la generació Z , se’ls demani que siguin promotors dels canvis socials, que necessita l’actual societat, que fa aigües per tot arreu, amb l’oferiment de la generació del Baby Boom, per assessorar i participar en tot el que li sigui demanat.

Per fer-ho possible cal comptar amb el món educatiu perquè promogui, dins del marc d’una “Educació 360“, basada en projectes, un Internet de la societat en l’àmbit local, mitjançant la creació d’una wiki local o semblant, que contempli en forma de xarxa, tots els àmbits de la vida local, del passat, el present i el futur i que generi addicció en el dia a dia, esdevenint útil i necessària i de fàcil ús per a tota la població.

Cal aprofitar el talent de les generacions Z, apostant per la innovació i la creativitat per promoure un nou paradigma social, inicialment amb Internet de la societat, creat i gestionat per la pròpia joventut, que com a nadius digitals, els hi servis a ells i a la resta de la societat, per començar a perfilar el seu futur i per desmentir l’actual dita, àmpliament acceptada, que viuran pitjor que les actuals generacions. Tenint en compte també, el necessari canvi espiritual o la col·laboració de voluntaris intergeneracionals socialment compromesos.

Si la informació és poder de decisió, disposar d’un modern mitjà de comunicació local interactiu, podria suposar una bona eina social, per crear vida comunitària i solidària, molt adequada per ajudar a minorar i apaivagar els drames humans originats pel post-coronavirus, que forçosament caldrà afrontar.

TOTES LES NOTÍCIES