Eurosènior: Friday for futur

Josep Aracil
Joesp Aracil i Xarrié

El moviment “Friday for futur”, creat per la generació Z, persegueix recuperar els divendres, quan s’acaba l’escola, per aprofitar el temps lliure, repensant el seu futur al marge de l’alienació escolar, que només persegueix crear mà d’obra barata, més o menys qualificada per al món competitiu empresarial.

Hi ha molta gent que ingènuament creu que l’educació és la que pot canviar el món. Això no és del tot cert, més aviat és al revés. La història clarament ens mostra que els sistemes educatius majoritàriament persegueixen defensar els interessos de les classes dominants.

En l’actual societat capitalista competitiva, l’escola reprodueix aquests rols competitius, establint sistemes de valoració propis d’exercicis en els que es lluita per ser els primers de la cursa. El fet recent de fomentar la creació d’equips cooperatius, pretén cobrir una nova necessitat en el món empresarial, que per poder competir requereix disposar d’equips de gestió, quins membres s’entenguin entre ells.

Aquesta relació directa entre els models de producció i els corresponents educatius, han estat percebuts i coneguts per les generacions Z, que tenen clar que no volen continuar basant el seu futur en la competició, i si en l’amor i en la llibertat de poder ser ells teixos. Per a ells Youtube s’ha convertit en la seva font de coneixement.

La societat no els hi ofereix el futur per ells desitjats. Per aconseguir-ho cal canviar el model de producció a la vegada que el model educatiu i això només ho poden fer ells Les actuals generacions que ho han consentit no poden fer-ho.

TOTES LES NOTÍCIES