Valoració de Joan Enric Vives i dels bisbes de la Tarraconense sobre el nou Papa

Els Arquebisbes i Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense han emès un comunicat on “donen gràcies a Déu per l’elecció del Sant Pare Francesc I, com a nou bisbe de Roma i successor de l’apòstol Sant Pere. Expressen la seva comunió amb ell i preguen Déu que l’ompli de la seva gràcia perquè pugui acomplir plenament el seu ministeri de presidir totes les Esglésies en la caritat i ajudar-les a donar testimoni de Jesucrist i del seu Evangeli enmig del nostre món”.

Així mateix, els Arquebisbes i Bisbes de Catalunya demanen als fidels de les seves diòcesis “que elevin pregàries al Senyor perquè enforteixi Sa Santedat el Papa Francesc I i el faci humil servent dels servents de Déu, a imatge de Jesucrist, que no va venir a ser servit sinó a servir i a donar la vida per tothom”.

Valoració del Bisbe d’Urgell Joan Enric Vives

Per la seva part, Monsenyor Joan Enric Vives, ha expressat la seva opinió sobre el nomenament de Jorge Mario Bergoglio manifestant que “En aquests primers moments, després de saber el nom del Sant Pare, Francesc, i de veure que és un cardenal argentí, que ve de la gran diòcesi de Buenos Aires, d’aquella nació tan germana d’Espanya, amb tantíssims emigrants que sempre hi ha hagut, és per a nosaltres un motiu alt de joia, d’acció de gràcies a l’Esperit Sant. Aquest és el camí dels creients, donar gràcies per tot el que el Papa significa, i aquest Papa concretament ens ve a donar.

‘S’ha dedicat als necessitats’

“És el primer Papa jesuïta, és el primer Papa que és diu Francesc. Ell és un home d’una gran espiritualitat com tots els jesuïtes. Va ser provincial dels jesuïtes d’Argentina i després també ha estat un home que, com a Bisbe auxiliar i després com a arquebisbe coadjutor, i després arquebisbe de Buenos Aires, s’ha dedicat sempre a una gran ciutat amb grans multituds i molts pobres i molta gent necessitada”.

‘Una persona senzilla’

“Pel que jo conec d’ell és una persona que viatja en autobús, va molt senzill, és molt humil i molt espiritual. És una persona que ha volgut el desenvolupament pels pobres però sempre amb el respecte a la vida, respecte a tothom i sense saltar-se la moral, que és la que convé i dóna fonament al que és la vida autèntica: Déu i l’amor a la persona amb la seva dignitat. Aquest és el recorregut que ha fet el Papa Francesc en els seus llargs anys”.

“Un Papa que ens ensenyarà a ser senzills”

“Sobta, com a tothom, que no hagués sortit aquest nom.  Bergoglio va ser, pel que deien abans, fa vuit anys, un home que podia haver estat l’altre opció pels cardenals que no optaven pel cardenal Ratzinger. Sembla que els cardenals han tornat a buscar a un home madur, amb 76 anys, a una persona espiritual i que vol ser pobre. Jo crec que és un Papa que ens donarà gestos que ens ajudarà a convertir-nos a ser senzills”.

TOTES LES NOTÍCIES