Les  rajoles amb relleu, bàsicament, són peces especials dintre de les mateixes sèries de revestiments,Llegir

Els  sostres de fusta són una opció molt recomanable per guanyar en elegància i estilLlegir

Es  tracta d’un producte molt nou, disponible ja per al públic en algunes botigues iLlegir

En  determinats ambients i espais de la llar és difícil desfer-se de les taques d’humitat.Llegir