Omar El Bachiri

Ser talentós o tenir un do. Així a simple vista semblen sinònins, però, res més lluny de la veritat, són dos conceptes molt diferents. Encara que, ambdós, depenen de l’actitud,Llegir

Omar El Bachiri

El fentanilo és un medicament de la família dels opiacis igual que la morfina i l’heroïna, només que és fins a 100 vegades superior a la primera i unes 50Llegir

Omar El Bachiri

De ben segur que ja saps que l’exercici físic és meravellós atès que ens beneficia, tant físicament com mentalment. D’igual manera, també saps que és un estil de vida perquèLlegir

Omar El Bachiri

Ser diferents als altres. Aquesta necessitat és característica de l’adolescència, una època on estem formant la nostra personalitat. Tenim les hormones revoltades i socialment no trobem el nostre lloc, aleshores,Llegir

Omar El Bachiri

La sinceritat és la millor opció per a ser coherents amb el nostre comportament, sobretot quan es tracta del nostre autoconcepte. És a dir, quan algú s’autoenganya només li esperaLlegir

Omar El Bachiri

És un fet que, quan la persona que estimem ens deixa, experimentem una sensació dolorosa, és una situació difícil de gestionar emocionalment perquè el nostre món s’enfonsa. Desapareix la nostraLlegir

Omar El Bachiri

La felicitat es podria resumir com l’estat de calma emocional que tots busquem, però que cadascú la troba segons les seves experiències personals. Però, igualment, per a aconseguir-la abans iLlegir

Omar El Bachiri

El trauma psicològic sorgeix com a conseqüència d’afrontar una situació altament intensa, sense tenir les eines cognitives per a gestionar les emocions posteriors. A tall d’exemple serien les agressions físiques,Llegir

Omar El Bachiri

La Kenòpsia és un efecte psicològic provocat per llocs buits o abandonats que normalment estan plens, com per exemple: les escoles, els carrers, centres esportius, estacions de tren, hospitals, etc.Llegir

Omar El Bachiri

Amargar-se la vida és tot un art perquè és sinònim d’esforç i determinació, significa ser un artista de les queixes i del malestar constant. Aquesta persona no entén que viureLlegir

Omar El Bachiri

La percepció és la base de les emocions donat que és la que les desencadena, segons les sensacions percebudes emetrà unes emocions o unes altres. Per això mateix la conductaLlegir

Omar El Bachiri

Estic de peu al costat del meu llit, veient-me a mi mateix estirat en ell i envoltat de metges, sento com parlen entre ells i, un, està certificant la mevaLlegir

Omar El Bachiri

Segurament, tots coneixem algú que es passa el dia criticant-ho tot: el Govern, les ajudes socials, els impostos, la programació en les mitjans de comunicació, els temes de debat entreLlegir

Omar El Bachiri

Tot i no poder considerar-se una teràpia com a tal perquè no cura res, és cert que millora moltíssim l’estat mental i anímic de qui ho practica. Està comprovat científicamentLlegir

Omar El Bachiri

El primer concepte fa referència a arrencar-se els cabells i el segon, a menjar-se’ls. Encara que són independents, moltes vegades van units donat que la tricofàgia pot ser conseqüència deLlegir

Omar El Bachiri

Bàsicament hi ha dos motius per a estar mirant constantment el telèfon mòbil: la necessitat d’estar informats i la d’entrar a les xarxes socials. La primera fa anys que existeix,Llegir