Protegeix la Vitamina C l’estómac?

Varietat de cítrics (iStock)
Varietat de cítrics (iStock)

Moltes persones associen Vitamina C i gastritis, i fins i tot pensen que irrita l’estómac. Això és així per associar l’àcid (taronja, llimona…) amb molèsties gàstriques. No obstant això, succeeix al contrari: la vitamina C ajudaria a alleujar les molèsties ocasionades per la gastritis.

A més, al contrari que el seu dèficit, la ingesta de vitamina C ha mostrat tenir una relació inversa amb l’aparició del càncer gàstric, segons diversos estudis en persones d’alt risc. Així, l’estudi Vitamina C: protecció contra càncer gàstric (2009) assenyala que iniciar la ingesta de Vitamina C, dins del tractament contra el bacteri H. Pylori, és un factor protector a la progressió del càncer d’estómac.

En la mateixa línia una recerca duta a terme per la Universitat de Califòrnia, revela que la “H. Pylori” és present en el 50% dels majors de 50 anys, encara que només entre el 10 i el 15% dels qui la tenen sofreixen els trastorns que provoca. Els investigadors van analitzar set mil mostres de sang d’adults, i les dades els porten a afirmar que existeix una relació directa entre els nivells de vitamina C i la incidència del bacteri.

“No podem certificar que l’existència o no de vitamina C previngui de la infecció inicial de “H. Pylori””, afirmen, “però sí que a majors nivells d’aquesta vitamina existeix major potencial d’evitar els seus efectes com l’úlcera d’estómac o el càncer gàstric”.Per Consumer/eroski.com

TOTES LES NOTÍCIES