La filosofia Kaizen

La filosofia Kaizen aplicada a l'empresa (Getty images)
La filosofia Kaizen aplicada a l’empresa (Getty images)

El terme Kaizen prové de la unió de dues paraules: Kai (canvi) i zen (bo), per la qual cosa podria traduir-se com a canvi positiu. És per això que aquesta filosofia japonesa consisteix a seguir la cultura de la millora contínua, és a dir, d’intentar ser millor cada dia en tots els nostres àmbits, no tan sols en la vida privada. De fet, el Kaizen ha estat aplicat amb èxit en el món empresarial, com és en el cas de Toyota, entre molts d’altres.

Molts són els avantatges d’aplicar aquest mètode en els negocis, entre ells:

– S’eliminen passos innecessaris.

– Major eficiència en els processos, i en conseqüència: obtenció de productes de major qualitat, menys temps ocupat, disminució dels errors, política de residus zero i, finalment el resultat d’un cost més baix.

– Es crea un vincle fort entre la plantilla, perquè els treballadors han de col·laborar estretament entre ells.

– Els empleats se senten més reconeguts, perquè són escoltats i les seves opinions són preses en consideració.

– Amb una major autoestima, treballen millor, s’aconsegueix retenir talent i hi ha menys absentisme.

El kaizen defensa la idea que el gran canvi arriba gràcies a petits canvis que es van fent poc a poc i en el dia a dia, per la qual cosa és un plantejament a llarg termini i on la constància i la paciència són els seus majors exponents.

El kaizen no sols requereix canvis en les infraestructures o en la mateixa maquinària, sinó sobretot en la mentalitat del capital humà.El mètode Kaizen segueix diversos passos o fases, conegudes com PDCA. És a dir:

– Pla (planifica, organitza)

– Do (Fes)

– Check (comprova)

– Act (actua)

1. És a dir, cal començar per revisar tots els processos i detectar errors.

2. És necessari crear grups de treball interdisciplinars, on hi hagi persones de diferents departaments per a una visió global.

3. S’estableixen mètodes de treball factibles i amb instruccions concretes.

4. S’implementen els canvis i es van revisant periòdicament per a detectar possibles desviacions que han de ser corregides i solucionades.

Un cop acabem totes les fases, és necessari començar de nou per a continuar millorant.

[do_widget id=category-posts-pro-64]