Aliança contra el greenwashing financer

Un germinat sobre d'unes monedes
La sostenibilitat també ha de ser present en el sector empresarial (Ecoticias)

WWF s’ha aliat amb l’Associació d’Usuaris Financers (ASUFIN) per a forçar la indústria financera en la important transició que exigeix ​​més preparació entre els assessors que tracten amb el petit inversor i orientar-lo.

Des del passat 2 d’agost, el petit inversor té a la mà més facilitat per a invertir en productes ‘verds’. La reforma de la Directiva sobre Mercats d’Instruments Financers (MiFID II) obliga les entitats a interessar-se i preguntar als clients expressament per les preferències de sostenibilitat, a l’hora de determinar el perfil inversor.

 

Una cooperació necessària

Des de WWRF creuen fermament que les finances tenen un poder decisiu en la lluita contra el canvi climàtic i la conservació de la natura i com a ciutadans, consumidors i petits inversors, hi ha una gran capacitat de transformació. Perquè creure en ‘verd’, que les decisions econòmiques poden ser sostenibles, no està renyit amb les tres qüestions clau de la inversió intel·ligent, l’anomenat triangle màgic de la inversió. A la rendibilitat, seguretat i disponibilitat, cal afegir-hi la sostenibilitat, de manera que el triangle es converteix en quadrat.

Un estudi recent de Finance Watch, difós a Espanya per ASUFIN, posava de manifest l’altíssim risc que assumeixen les entitats de tot el planeta mantenint a les seves carteres actius relacionats amb els combustibles fòssils. La suma total, que l’organització europea estima en 1,65 milions de dòlars, atorga un risc semblant al que tenien per a mantenir préstecs subprime i que va conduir a la gran crisi de principis de segle.

Sense saber-ho, els nostres estalvis poden estar donant suport a activitats no sostenibles, com l’extracció i producció de combustibles fòssils, com ara petroli, carbó i gas natural, o finançant la fabricació de cotxes de combustió interna. La nova regulació permet indagar en aquestes qüestions i que l’assessor respongui aquestes preguntes de manera clara i comprensible, per tal d’atendre les preferències d’inversió i fer-les sostenibles.

 

Descarbonització sense greenwashing

Per aquest motiu, WWF està duent a terme un estudi per a comprovar el grau de compliment i preparació amb què les grans entitats del país estan afrontant aquests nous requeriments anti greenwashing.

Resulta imprescindible que les entitats i companyies financeres garanteixin la formació adequada del seu personal per a complir adequadament i animar així la demanda de productes verds competitius. Aquest ha d’estar format adequadament per a explicar als seus clients de manera senzilla i entenedora l’oferta dels productes. Especialment els oferts sota criteris ESG (ambiental, social i de governança). I en aquest esforç col·lectiu, també cal fer una crida als reguladors del mercat perquè desenvolupin i promoguin eines formatives, i insten que aquests nous requeriments es facin amb transparència.

Les entitats financeres juguen un paper important en la transició cap a una economia descarbonitzada i la conservació de la naturalesa. Els grans inversors tenen més coneixement per a accedir a productes financers sostenibles i es considera molt important que els petits inversors també tinguin aquesta oportunitat.

La recollida d’informació sobre les preferències d’inversió sostenible dels petits inversors per part de les entitats financeres no pot ser un simple exercici de marcar caselles, aquestes preferències han de ser ateses adequadament amb l’oferta de productes realment sostenibles que compleixin plenament amb les expectatives i valors de sostenibilitat manifestats pels petits inversors.

 

Per Ecoticias

TOTES LES NOTÍCIES