L'acció de l'home està malmeten l'habitat animal i la natura en general

L’ecologia és molt més que una ciència i en l’estat actual en què es troba el planeta és fonamental conèixer tota la informació possible. Només així es podran generar accionsLlegir

Una medusa

Sobre les meduses, el canvi climàtic podria ser un altre factor decisiu per al creixement d’aquests organismes mil·lenaris, segons els investigadors. Està provat que si augmenta la temperatura de l’aigua,Llegir

Una aixeta on surt aigua potable

Estalviar aigua no és privar-nos d’usar un recurs tan vital per a la vida. Estalviar aigua és utilitzar-la de manera racional perquè mai ens falti. Compartim tot seguit algunes pautesLlegir

Un got de plàstic a la platja

Un plàstic compostable àmpliament utilitzat persisteix sense canvis en ambients marins durant almenys 14 mesos. L’estudi que ho ha comprovat destaca la distinció entre els materials tèxtils que es podenLlegir

Un exemplar de papallona búlgara

Amb les dades que s’obtenen comptant papallones es generen bases que ajuden els científics a saber quin és l’estat de diferents espècies a cada àrea. A la vegada, aquestes dadesLlegir

Imatge aèria de la Terra

El descobriment de diversos exoplanetes podria donar la pauta de quin és l’origen de l’aigua de la Terra i del perquè d’algunes de les seves característiques més distintives com aLlegir

Un exemplar d'abella Andrena

En els darrers anys s’ha destacat el paper fonamental de les abelles com a agents pol·linitzadors, sobretot pel benefici que aporten a molts cultius. Un estudi del Consell Superior d’InvestigacionsLlegir