Tres famílies d’Andorra es beneficien de les Beques Avesedari

Portal web de les beques Avesedari
Portal web de les Beques Avesedari

Avesedari és el projecte solidari de Glifingel qual té com a lema que “cap infant que necessiti glifejar, deixarà de fer-ho per manca de diners”, perquè glifejar (llegir) és bàsic per a qualsevol infant, per a qualsevol persona, ja que, com diu Montserrat Garcia, “primer aprenem a llegir i després llegim per a aprendre”.

Durant aquest 2023, Glifing ha destinat 6.222 euros a Beques Avesedari i 58.543 euros a convenis  signats amb hospitals, fundacions, escoles… de diversos països del món. Un total de 64.765 euros, amb els quals 67 famílies directes i centenars d’infants de 21 entitats diferents han pogut glifejar, practicar la lectura amb el mètode Glifing, malgrat la seva situació de vulnerabilitat.

Les 67 famílies que s’han beneficiat de les Beques Avesedari es troben a Andorra (3), Argentina (20), Catalunya (32), resta d’Espanya (10), un a Costa Rica i un a Hondures.Convenis Glifing

L’objectiu més important de Glifing és que qualsevol infant ha de tenir accés a la lectura i, si té dificultats per a aprendre a llegir, ha de poder optar als recursos i mitjans necessaris per a no quedar-se enrere. És per això, que els Convenis Glifing són una part importantíssima de l’empresa catalana que, cada any, incorpora noves col·laboracions i acords solidaris, a través d’Avesedari, amb Cases d’Acollida o altres institucions que no paguen res per Glifing i treballen com a Gabinet o Escola.

Enguany, s’han destinat 58.543 euros a convenis signats amb hospitals, fundacions, escoles… de diversos països del món, principalment Argentina, però també a Hondures, Guatemala, Xile, República Dominicana, Catalunya i la resta d’Espanya.

Alguns d’aquests convenis, com la UADLE (Unidad de Atención a las dificultades de Aprendizaje de la Universidad de Salamanca) o la UNICAH (Facultad de Psicología Campus Sagrado Corazón de Jesus de Honduras) contemplem també inversió en investigació, que és clau en la filosofia de Glifing.Glifing i Avesedari

Glifing és un mètode innovador d’aprenentatge i entrenament de la lectura. Ha estat desenvolupat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i està basat en l’evidència científica. Glifing s’aplica a travésde professionals (reeducació lectora), a l’escola (aprenentatge de la lectura) i directament a les famílies (entrenament lector).

L’entrenament es realitza amb un ordinador o tauleta, fent de la lectura un joc. Així, el nen treballa amb Glifing la seva capacitat lectora mentre juga, i el programa incideix, a més, en habilitats cognitives com la memòria, l’atenció i la comprensió lectora.

Avesedari neix l’any 2009 com a iniciativa d’un grup de professionals que volen aportar solucions innovadores per a l’aprenentatge de la lectura. S’inicia amb un treball de recerca sobre les dificultats d’aquest aprenentatge en col·laboració amb la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona (UB). La història d’Avesedari està íntimament relacionada amb la de Glifing, creat al 2012, ja que el Mètode d’Entrenament de la Lectura que proposa Glifing és el resultat d’aquesta primera recerca de la seva creadora i directora, Montserrat Garcia.

TOTES LES NOTÍCIES