Manteniment de l’automòbil

manteniment del cotxe
Manteniment del cotxe

Mai hem de descurar el manteniment del nostre automòbil ja que les conseqüències que pot tenir el mal estat d’algun dels seus components pot provocar que ens deixi tirats a la carretera, o en el pitjor dels casos, que patim un accident greu. Per fer una posada a punt, haurem de fixar-nos en l’estat de 9 punts bàsics:

• Eixugavidres:
Haurem de comprovar l’estat de les escombretes, el nivell del líquid de neteja i el correcte funcionament del sistema.

• Pneumàtics
Comprovar que els pneumàtics estiguin a la pressió adequada. Assegurar-se que tingui una profunditat de dibuix legal (més d’1,6 mm). Realitzar l’equilibrat i paral·lel de les rodes.

• Bateria
Mantenir la bateria neta i sense humitats.

• Frens
Comprovar el nivell del líquid de frens. Revisar que el fre de mà tingui la suficient tensió. Assegurar-se que les sabates de fre i/o els discos de fre no estiguin desgastats.

• Oli
Comprovar el nivell de l’oli. Assegurar-se de realitzar el canvi del filtre cada vegada que canviem l’oli.

• Llums
Assegurar-se del bon funcionament de totes les llums. Revisar l’estat dels vidres dels fars.

• Refrigeració
Revisar el nivell de líquid anticongelant. Assegurar-se de realitzar la substitució total del líquid refrigerant cada 2 anys o 60.000 km.

• Suspensió
Fer un cop d’ull a l’estat dels amortidors i els molls que componen la suspensió. En cas de tenir un vehicle de suspensió hidràulica, comprovar el nivell del líquid hidràulic. Assegurar-se que la suspensió no faci sorolls estranys que indiquin un possible desgast.

• Encesa
Realitzar una revisió de l’estat del filtre de l’aire. Comprovar l’estat de les bugies i procedir a la seva neteja.

Font: DGT (www.motorarea.es)
Per Tot Sant Cugat