El sistema de direcció

volant de cotxe antic
El volant és una de les parts de la direcció (Niklas Garnholz / Unsplash)

El sistema de direcció d’un vehicle serveix per poder canviar la trajectòria. Generalment, aquest sistema està format per uns elements que treballen a la vegada, com el volant, la columna de direcció, les articulacions i l’engranatge de direcció, però perquè funcionin de manera correcta és necessari comptar amb una bona adherència, força d’operació, seguretat i capacitat.

Si l’adherència és estable, quan un cotxe acaba de passar per un revolt només caldria deixar anar el volant una mica perquè ell sol tornés a la posició inicial i les rodes també tornessin a la seva posició i força original.

La força d’operació ha de ser estable i quan circulem en línia recta la direcció s’ha de poder maniobrar fàcilment per agafar un revolt.

El sistema de seguretat ha de permetre que el vehicle es deformi en cas de col·lisió, per absorbir l’impacte i evitar que el volant es pugui incrustar al conductor.

De l’evolució d’aquest sistema va sorgir la direcció assistida, que facilita girar el volant havent d’exercir menys força. Hi ha diferents tipus de direccions assistides: la hidràulica, l’electrohidràulica i l’elèctrica o EPS. Aquesta darrera és la que més avantatges proporciona, ja que un motor elèctric ajuda a maniobrar més fàcilment, de manera lleugera i efectiva, la direcció.

En definitiva, els sistemes de direcció han de proporcionar seguretat i comoditat als conductors.

Per Tot Sant Cugat