El PS proposa una reducció de fins a un 50% dels lloguers dels habitatges

pisos
El PS demana una reducció de fins al 50% en els lloguers

Els Socialdemòcrates han proposat a Govern com una de les solucions dins del marc de la corresponsabilitat, que obligui via decret a una reducció significativa de tots els lloguers d’habitatges, entre un 35% i un 50%. També demanen “que resolgui reglamentàriament els casos excepcionals per evitar l’ofec de les famílies que s’hagin quedat sense cap recurs”, ha exposat el Conseller del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Jordi Font.

Sota el mateix principi de corresponsabilitat que a l’entendre del PS, passa inevitablement per la sortida d’aquesta crisi en les millors condicions possibles, donat que els empresaris, els autònoms i assalariats veuran d’una manera o altra reduïts els seus ingressos, entenen que cal acordar una reducció significativa i amb caràcter general del preu dels lloguers dels habitatges mentre duri la crisi, l’aturada de l’activitat econòmica i les seves conseqüències.

En aquest punt, expliquen els Socialdemòcrates, torna a prendre una rellevància central la moratòria en els cobraments dels préstecs i de les hipoteques, perquè no es produeixin desequilibris de tresoreria principalment en petits propietaris. Prenent en consideració una moratòria de les despeses de capital i del pagament d’interessos i tenint en compte el comportament inflacionista que ha tingut el mercat de l’habitatge els darrers anys, els preus dels lloguers són notablement superiors, de forma global, a les despeses de funcionament dels habitatges.

Dins el marc de les mesures del lloguer, els socialdemòcrates també proposen, encara que a priori pugui tenir un caràcter residual caldrà, preveure un ajut de Govern per a propietaris que de forma documental i fefaent demostrin que no poden fer front al no cobrament de lloguers per part dels seus llogaters. La impossibilitat de resoldre contractes de lloguer per impagament de renda produïts durant la crisi i alguns mesos posteriors segons durada de la crisi, així com la possibilitat d’ajornar pago de rendes impagades són altres propostes del PS per ajudar a les famílies que no puguin afrontar les despeses per la crisi económica ocasionada per la COVID-19.

Des del PS també van fer arribar a Govern la necessitat d’una convocatòria exprés d’ajuts a l’habitatge si hi comencen a haver dificultats per pagar lloguers entre les famílies, així com que suprimir alguns dels requisits que ara es demanen per poder accedir-hi.

Text PS