Els ajuts al lloguer d’habitatges sumen prop de 2 milions al 2019

Habitatge lloguer
Habitatge lloguer (Arxiu)

L’import compromès de les prestacions per al pagament del lloguer d’habitatges l’any 2019 suma un total d’1.947.576,84 €, el que equival a un +17,8% més en relació a la convocatòria de l’any 2018. Tenint en compte les 1.057 sol·licituds favorables i l’import total compromès l’any 2019, s’obté que l’import mitjà d’aquesta prestació és de 1.842,55 € per convocatòria i persona beneficiària.

El nombre de sol·licituds de prestacions per pagar el lloguer d’habitatges presentades l’any 2019 ha estat de 1.434, xifra que significa un augment del +25,5% respecte a l’any anterior. D’aquestes, el 73,7% han estat resoltes favorablement i el 26,3% restant, de forma desfavorable.

Els residents de nacionalitat espanyola són els que més sol·liciten l’ajut, amb un 31,8% de les peticions, seguits dels andorrans i els portuguesos, que suposen un 28,7% i un 23,5% de totes les sol·licituds, respectivament. Els beneficiaris són principalment espanyols (33,3%), andorrans (26,7%) i portuguesos (24,3%). Un 27,3% de les prestacions es destinen al col·lectiu de famílies monoparentals. Les segueixen les persones grans, que obtenen un 19,0% de les prestacions i els joves, amb un 6,4%.

La majoria de sol·licituds desfavorables, un 63,4%, ho són perquè els sol·licitants superen el barem d’ingressos o patrimonial. La segona i tercera causes per les quals les sol·licituds van ser desfavorables el 2019 són “Superar el preu de lloguer màxim establert”, amb un 9,8% dels casos, i “Manca de documentació”, amb un 8,8%.

L’import de la liquidació pressupostària de Govern d’aquestes prestacions correspon al 0,42% del total de la despesa de Govern i, al seu torn, representa el 0,06% del PIB, dades que representen un creixement del +16,7% i del +13,6% en comparació a l’any anterior, respectivament.

TOTES LES NOTÍCIES