Nova campanya de controls policials dirigida als comportaments imprudents al volant

un control policial

El Departament de Policia ha informat que pròximament iniciarà una campanya temàtica dirigida als comportaments imprudents al volant. “Com cada any, pel període hivernal es preveu una important entrada i circulació de vehicles al Principat. Aquesta afluència de turistes implica un increment notori del trànsit per les vies públiques i per tant pot augmentar el risc d’accidentalitat relacionat directament al comportament imprudent de certs conductors en carreteres interurbanes i secundàries situades en l’extraradi de les diferents parròquies del Principat”, presenta la campanya el comunicat de la Policia.

Així, i amb la finalitat de reduir els accidents de trànsit amb resultat de lesions, es considera necessari iniciar una campanya temàtica dirigida als comportaments imprudents dels conductors que puguin derivar en situacions de risc a causa de la seva imprudència. Aquesta campanya especifica s’iniciarà el dilluns 24 de febrer a les 7 hores i finalitzarà el diumenge 8 de març a les 19 hores.

Els controls específics es realitzaran en llocs susceptibles de poder constatar infraccions relacionades amb un comportament imprudent (control d’interseccions, control de semàfors, control de línies continues, passos de vianants, etcètera), en zones interurbanes i s’intensificaran els controls radar per excessos de velocitat mitjançant el radar mòbil, vehicle o trípode.

Els articles de la Llei del Codi de la Circulació que es tindran especialment en compte per la realització d’aquesta campanya són:
– Conducció temerària que causi perill a les persones o coses.
– Circular a velocitat que excedeixi de la permesa.
– No cedir el pas en una intersecció als vehicles que tenen preferència.
– Avançaments indeguts.
– No adaptar la velocitat en funció d’encreuaments, proximitats d’escoles i aglomeracions.
– No cedir el pas als vianants que estan en situació de creuar la calçada per un pas de vianants.
– No respectar algun dels senyals prohibitius.
– No respectar algun dels senyals d’obligació.
– No respectar la senyalització horitzontal de la calçada.
– No respectar la indicació d’un semàfor.