Mites i realitats sobre la ventilació en temps de la Covid-19

Ventilació de la casa
Ventilació de la casa (Istock.com)

En aquest últim any, a causa de la pandèmia, ha quedat palesa la importància de dur a terme una bona ventilació en les llars. Aconseguir que l’aire que respirem en els edificis sigui de qualitat, ens ajudarà a preservar la salut. En aquest cas, la pregunta és com realitzar una correcta ventilació, o bé cada quant temps fer-la.

Que la ventilació que es dugui a terme no sigui correcta, ajudarà a augmentar el risc de propagació de malalties de transmissió aèria.

És suficient amb ventilar cada matí? Perquè fos efectiu, seria necessari obrir les finestres de manera periòdica cada cert temps en funció de la grandària de l’estada i de la quantitat de persones que hi ha en ella.

L’aire que entra per la finestra, és el més sa? La majoria de la població viu en entorns urbans amb alts nivells de contaminació atmosfèrica per la combustió dels vehicles, de tal manera que en obrir les finestres, el que entra per elles no és aire ni pur ni natural. Tampoc es lliuren els qui viuen en el camp, on l’aire pot contenir substàncies nocives procedents dels adobaments químics, els fertilitzants, etc.

Quan es ventila a través d’un sistema de ventilació de doble flux, l’aire que procedeix de l’exterior, abans d’introduir-lo a l’interior de l’edifici passa per una sèrie de filtres que atrapen part de les partícules que l’aire porta en suspensió. Existeixen molts tipus de filtres en funció de les necessitats, inclosos filtres específics que atrapen virus. Així, els sistemes de ventilació mecànica de doble flux permeten el manteniment d’una qualitat òptima de l’aire en les estades evitant l’entrada de partícules nocives de l’exterior, mantenint el percentatge d’humitat adequat, evitant els corrents d’aire i minimitzant les pèrdues energètiques.

Són efectius els purificadors d’aire? L’auge dels denominats purificadors d’aire com a solució per a l’eliminació de virus ha estat notable arran de l’actual pandèmia. No obstant això, el funcionament d’aquests aparells es basa en la recirculació de l’aire de la mateixa estada, absorbint-lo, filtrant-lo i tornant a expulsar-lo. Així, depenen gairebé per complet de l’eficàcia i del nivell de manteniment del seu filtre.

TOTES LES NOTÍCIES