Les importacions a l’octubre sumen 126,80 milions, un 6,7% menys

Un magatzem de mercaderies
Un magatzem de mercaderies. Foto: ARXIU

Les importacions durant el mes d’octubre han sumat un valor de 126,80 milions d’euros, el que suposa una variació percentual del -6,7% respecte a l’octubre de l’any anterior. El grup amb una variació positiva més destacada és “Diversos” amb un +49,0%. Els grups amb una variació percentual negativa més destacada són “Energia” amb un -36,2%, “Joieria” amb un -34,9%, “Begudes i tabac” amb un -23,0% i “Electrònica” amb un -19,8%. Sense el capítol “Energia”, la variació percentual és d’un -4,0%.

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.367,62 milions d’euros, el que suposa una variació percentual del -1,3% respecte a l’acumulat dels darrers dotze mesos del període anterior, en que les importacions en valor van ser de 1.385,07 milions d’euros. Sense el capítol “Energia”, les importacions augmenten un +1,1% en comparació a l’any anterior. Destaca amb una variació percentual positiva la partida “Diversos” (+127,8%). Les partides amb una variació negativa més destacada són “Energia” (-28,4%), “Joieria” (-26,5%), “Vestit i calçat” (-21,2%) i “Construcció” (-18,8%).

Durant els deu primers mesos de l’any 2020, el total d’importacions és de 1.122,86 milions d’euros, amb una variació percentual del -0,9% respecte al mateix període de l’any anterior. Destaca amb una variació percentual positiva la partida “Diversos” (+165,1%). Les partides amb valors negatius més destacats són “Energia” (-32,9%), “Joieria” (-29,7%), “Vestit i calçat” (-25,0%), “Begudes i tabac” (-20,8%) i “Construcció” (-20,2%).

 

LES EXPORTACIONS
Les exportacions durant el mes d’octubre han sumat 11,38 milions d’euros, amb una variació percentual del +1,4% respecte al mateix període de l’any anterior. Les partides amb una variació percentual positiva i major variació absoluta són “Transport” amb un +79,4% i “Vestit i calçat” amb un +24,1%. Les partides amb una variació percentual negativa més destacada i una variació absoluta més significativa són “Joieria” (-79,0%) i “Diversos” (-23,0%).

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les exportacions tenen un valor de 137,63 milions d’euros, amb una variació percentual del +21,1% respecte a l’acumulat dels darrers dotze mesos de l’any anterior. Les partides amb una variació positiva i major variació absoluta són “Diversos” amb un +276,3%, “Vestit i calçat” amb un +7,6% i “Begudes i tabac” amb un +178,9%. Per contra, les partides amb una variació absoluta negativa més destacada són “Electrònica” amb un -13,8% i “Joieria” amb un -30,3%.

En els primers deu mesos de l’any 2020, el total d’exportacions és de 116,77 milions d’euros, amb una variació percentual del +25,6% respecte el mateix període de l’any anterior. Destaca amb valors positius la partida “Diversos” (+317,9%), “Transport” (+6,2%) i “Begudes i tabac” (+221,4%). En canvi, les partides amb una major variació absoluta negativa són “Electrònica” (-12,8%) i “Joieria” (-42,6%).

 

DADES AJUSTADES
Pel que fa a les importacions mensuals expressades en dades ajustades, és a dir, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, mostren una tendència a la baixa; tot i que amb valors positius, en els darrers dos mesos, situant-se en un +2,3% en aquest mes d’octubre. Seguidament, les variacions intermensuals de les exportacions, expressades en els mateixos termes, mostren una tendència a la baixa en els darrers quatre mesos, situant-se en un -2,3% en aquest últim mes.

TOTES LES NOTÍCIES