El projecte per a l’habilitació d’un pas de vianants a l’N-260 a Castellciutat, a informació pública

Ubicació del nou pas de vianants a l'N-260 a Castellciutat (Ajuntament de la Seu)
Ubicació del nou pas de vianants a l’N-260 a Castellciutat (Ajuntament de la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha tret a informació pública el projecte per a habilitar a l’entrada oest de Castellciutat un pas de vianants. La iniciativa, que ja té el vistiplau de Carreteres de l’Estat, vol millorar la seguretat dels veïns del nucli i fer-los més fàcil travessar d’un costat a l’altre del poble, que està dividit per la carretera.

La inversió per a dur a terme la millora serà aproximadament de 35.000 euros, segons indica el projecte. Entre altres qüestions, els tècnics han consensuat el millor lloc per a situar el pas vianants, que finalment s’ubicarà a l’inici de la recta, prop del semàfor existent. En aquest lloc no existeix cap accés que permeti la circulació de vianants des de la vorera que hi ha al marge esquerre de l’N-260 cap al marge dret de la mateixa, en direcció al polígon industrial de Castellciutat. 

L’actuació es justifica per la manca de seguretat actual en el creuament de la carretera i les peticions del veïnat, que reclama des de fa anys una intervenció per a evitar el perill que suposa creuar la via en aquest tram. Una altra mesura que es vol adoptar és la col·locació d’un semàfor de llum intermitent i un plafó lluminós per a informar sobre la velocitat dels vehicles, per tal que els conductors respectin la limitació de 50 quilòmetres per hora a la zona.Més de 15.000 vehicles cada dia

L’N-260 suporta un volum de trànsit molt elevat en ser un eix de comunicació que enllaça amb Andorra i també amb el Pirineu oriental. Es calcula que en aquest tram hi ha una Intensitat Mitjana Diària de 15.000 vehicles cada dia, amb pics estacionals de fins a 22.000 vehicles per dia. Actualment ja hi ha un altre pas de vianants a la rotonda de l’Hotel El Castell, molt reivindicat també pel veïnat.Millora de l’accessibilitat en passos de vianants elevats

D’altra banda, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha tret a licitació també un projecte per a millorar diversos passos de vianants elevats situats al nucli urbà. Es tracta d’aconseguir que aquest element discontinu no faci difícil el pas de ciutadans amb cadires de rodes, que actualment es queden encallats en els punts baixos. La millora de l’accessibilitat s’aconseguirà donant continuïtat a la vorera.

Les intervencions es faran a la cruïlla de l’avinguda del Salòria i el passeig de Pasqual Ingla; l’avinguda del Salòria, al nord de la cruïlla amb el carrer de Regència d’Urgell, al sud de la cruïlla amb el carrer de Josep de Zulueta i al nord de la cruïlla amb el carrer de la Mare Janer. També s’intervindrà en els passos de vianants del carrer de Circumval·lació, al sud de la cruïlla amb el carrer de Josep Zulueta, al sud de la cruïlla amb el carrer de l’Orri i al nord de la cruïlla amb el carrer de la Canal Baridana. En aquest cas la inversió serà de més d’11.000 euros.

TOTES LES NOTÍCIES