El Govern adjudica els treballs de millora a la depuradora d’aigües residuals del Pas de la Casa

El Pas de la Casa
Part del Pas de la Casa. Foto: Arxiu

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, l’adjudicació dels treballs d’adequació i millora de les zones d’emmagatzematge de productes químics a l’estació depuradora d’aigües residuals del Pas de la Casa. El concurs públic ha estat adjudicat a l’empresa tècnica d’Instal·lacions, SA (Tecnisa) per un import de 151.806,88 euros.

El projecte preveu l’adequació de totes les zones de la planta on s’emmagatzemen productes químics necessaris en el procés de depuració d’aigües i desodorització de l’aire, com són el sulfat d’alúmina, l’àcid sulfúric, l’hipoclorit sòdic i l’hidròxid de sòdic.

L’objectiu és millorar les condicions d’emmagatzematges d’aquests reactius, davant possibles fuites que puguin afectar el medi o la seguretat dels treballadors. Així mateix, aquesta actuació s’emmarca dins la voluntat de mantenir i conservar les estacions de depuració d’aigües per tal de mantenir una bona qualitat de l’aigua. El termini d’execució previst de les obres és de tres mesos

D’altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, l’acord administratiu per autoritzar a la Commune de Porta a embrancar-se al col·lector general d’aigües residuals del Pas de la Casa pels edificis existents a la zona de l”Hameau des Bailletas‘. L’objectiu principal de l’autorització d’embrancament i del conseqüent conveni és evitar l’actual abocament directe d’aigües residuals al medi natural i garantir-ne el sanejament.

L’entesa es pot dur a terme perquè el Govern d’Andorra disposa d’una xarxa de col·lectors generals que transporten les aigües fins a l’estació depuradora d’aigües residuals del Pas de la casa, on són tractades i abocades d’acord amb els paràmetres de qualitat exigits per la normativa vigent.

Així, s’autoritza, en un punt únic, l’embrancament al CGAR de les aigües residuals procedents dels edificis existents de la zona de l”Hameau des Bailletas‘ a la Commune de Porta (França), corresponents a 26 equivalents-habitant i amb un cabal màxim de 5,2 m³/dia.

TOTES LES NOTÍCIES