La coalició demana unitat a totes les forces parlamentàries per garantir les pensions

Sessió del Consell General.
Sessió del Consell General. Foto: Demòcrates

La proposta d’acord per al foment d’un pacte d’Estat per la sostenibilitat de les pensions  de jubilació de la CASS (PESP) ja està a tràmit parlamentari. Els grups de la majoria,  Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos, l’han entrat a Sindicatura aquest dijous  al migdia, amb la voluntat d’assolir un consens entre totes les forces “sense més dilació” per poder “revertir la problemàtica” i garantir la viabilitat de les pensions de la Caixa  Andorrana de Seguretat Social. 

La coalició considera “indispensable” el pacte d’Estat basant-se en l’Estudi actuarial de  la CASS, que dictamina que el 2024 el pagament de les pensions superaran els ingressos  per les cotitzacions i que el 2038 s’esgotaran completament les reserves existents. Així  mateix, exposa que les reformes aplicades fins ara (increments de les cotitzacions passant del 8% del 1968 al 12% el 2014), no aconsegueixen assolir l’objectiu de la sostenibilitat del sistema.  

El pacte d’Estat, que és un compromís de la legislatura per part de la majoria, planteja la creació d’una Comissió d’estudi del Consell General amb la missió de desenvolupar les mesures a dur a terme. Estarà integrada pels membres de la Comissió de Finances i  Pressupost, els ministres competents en matèria de Treball, Afers Socials i Finances, i  representants de la CASS. Així mateix, la comissió també comptarà amb la implicació dels sectors econòmics i socials més afectats per la sostenibilitat de les pensions

La Comissió d’estudi elaborarà un dictamen on quedaran definits els factors que afecten la sostenibilitat del sistema de pensions i identificarà les actuacions, entre les quals s’inclouran les principals reformes a dur a terme, així com el calendari d’implantació. 

Un cop definit aquest dictamen, serà debatut al ple del Consell General. A partir d’aquí, el pacte d’Estat estableix la creació de grups de treball per concretar el pla d’actuacions  concretes d’ordre normatiu i administratiu. Un pla d’actuacions que haurà d’estar  conclòs abans de finals d’aquest any.  

TOTES LES NOTÍCIES