El PS vol conèixer la situació de l’impost i el registre sobre els habitatges buits

El conseller general socialdemòcrata Carles Sanchez
El conseller general socialdemòcrata Carles Sánchez. Foto: Consell General/Eduard Comellas

El conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Carles Sànchez, ha tramitat una pregunta escrita aquest dijous al matí amb l’objectiu de conèixer quina és la situació de l’Impost i el registre sobre els habitatges buits. Al text, Sánchez demana quines són les previsions respecte a la implantació, la inscripció i la recaptació tant del registre com de l’impost, així com quines són les dades respecte el nombre d’habitatges buits (segons la definició que estableix la llei) en territori nacional i si el Govern preveu un règim d’infraccions i sancions en el seu reglament.

Des del PS defensen que és bàsic i fonamental tenir les dades i, sobretot, poder-les oferir a la ciutadania, per començar a implementar solucions efectives que alleugin la greu problemàtica de l’habitatge.

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata recorda que la Llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges crea l’impost sobre els habitatges buits. Aquest és un impost que, com s’explica a la llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges, “exigeix l’Administració general, de naturalesa extra fiscal, i que vetlla per la funció social de la propietat i l’accés a un habitatge digne, tot respectant el dret a la propietat dels ciutadans”. El Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Carles Sánchez, ha exposat que “el text requereix la inscripció dels habitatges buits en un Registre d’Habitatges Buits, i que aquest registre es regula reglamentàriament i que, fins a la data, no l’hem conegut”

TOTES LES NOTÍCIES