El Govern adjudica la concessió per a la gestió del refugi de l’Illa a la Vall del Madriu-Perafita-Claror

Refugi de l'Illa
Refugi de l’Illa. Foto: ARXIU

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, l’adjudicació definitiva de la concessió de la gestió del servei públic del refugi guardat de l’Illa a la Vall del Madriu-Perafita-Claror. El concurs públic ha recaigut en l’oferta presentada pel senyor David Naudí Cabot que ha obtingut l’explotació del servei públic del refugi guardat de l’Illa.

Amb l’adjudicació el Govern manté l’aposta per disposar d’una xarxa de refugis guardats que permetin fer la volta del país de forma sostenible i respectuosa amb el medi ambient. El refugi ha de ser un punt de referència, d’avituallament i de descans pels excursionistes, pels muntanyencs i en general pels usuaris de la vall. També ha de ser un punt d’informació sobre els paisatges, les zones humides, la biodiversitat i els valors de la Vall del Madriu-Perafita-Claror. En aquest sentit l’oferta presentada ha estat avaluada favorablement per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror en relació als objectius de conservació, protecció i desenvolupament sostenible que marca el pla de gestió de la Vall, així com als de promoció i desenvolupament turístic sostenible.

La durada del la concessió s’inicia amb la signatura del contracte i fins al 31 de desembre del 2025. Acabat el primer termini, el contracte es pot prorrogar per períodes de 5 anys fins a una durada màxima total de 15 anys des de la data de signatura del primer contracte de gestió del refugi guardat, si l’òrgan contractant o l’adjudicatari no manifesten la seva voluntat de rescindir el contracte.

D’acord amb l’oferta adjudicatària, els períodes d’obertura al púbic del refugi guardat de l’Illa seran:

–       Estiu: Tots els dies, des del primer dissabte del mes de juny fins al festiu de l’1 de novembre (Tots Sants).

–       Hivern: Tots els dies, des de l’1 de desembre fins a l’1 de maig.

Fora d’aquests períodes el refugi estarà disponible per a la seva obertura, amb una reserva prèvia, per a grups de com a mínim 15 persones.

L’adjudicatari haurà de fer front a un cànon anual de 12.000 euros en concepte d’ús de la instal·lació al que caldrà sumar-hi un 8% que es calcularà sobre la xifra de negoci anual.

Totes les tarifes de preus al públic es publicaran al BOPA. La tarifa general adult es fixa en 19 euros per la pernoctació i 54 euros la mitja pensió durant el període d’estiu, i 20 euros i 60 eruos respectivament durant el període hivernal. S’estableixen descomptes per federats i usuaris de la ruta Coronallacs, així com tarifes especials per grups, escolars i menors de 12 anys.

TOTES LES NOTÍCIES